Handlar inte om ynka kronor - blir stora belopp

Då jag nämns vid namn i artikeln om att stå för sin politik så vill jag gärna förtydliga om något uppfattats som otydligt.

Att motverka bidragsfusk är inte endast viktigt för att värna våra skattemedel. Det är också viktigt för allmänhetens tilltro till samhället och rättsstaten, skriver Eva-Britt Sjöberg.

Att motverka bidragsfusk är inte endast viktigt för att värna våra skattemedel. Det är också viktigt för allmänhetens tilltro till samhället och rättsstaten, skriver Eva-Britt Sjöberg.

Foto: Viktor Löfgren

Debatt2023-06-29 11:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Kameraövervakning visar på ett bristande omdöme" NT 26/6

Jag har inga problem med att be om ursäkt när jag gjort misstag eller ändra mig när jag tagit fel beslut. Att stå för det jag tror på och ta ansvar för det jag gjort är en självklarhet för mig. Men att vi i god tro använt arbetssätt för att stävja bidragsfusk ser jag ingen orsak att be om ursäkt för. Med det sagt så ska Norrköpings kommun naturligtvis hålla sig inom lagens ramar för all verksamhet, så sedan JO inledde sin granskning används inte det nu kritiserade arbetssättet längre. Jag vill dock understryka att använda bilder som stöd i utredningar har skett vid ytterst fåtal tillfällen av de ärenden vi har i vårt arbete för att motverka felaktiga utbetalningar. 

I artikeln menar skribenten att hon är övertygad om att vi skulle fortsatt vårt arbetssätt om inte JO gett oss stark kritik för detta. Det är sannolikt så. Vi har i vår myndighetsutövning enligt lag uppdrag att säkerställa att bidrag betalades ut på rätt grunder och det har i vissa fall varit till stor hjälp med bilder för att kunna verifiera bidragsbrott. Jag anser personligen att våra lagstiftare behöver se över lagen så att vi som kommun har relevanta verktyg i vårt uppföljningsuppdrag. Det handlar absolut inte om ”kameraövervakning” som skribenten skriver i sin insändare utan om att dokumentera specifika situationer för att kunna bevisa exempelvis svartjobb eller felaktigt anmälda familjekonstellationer (att man hävdar att man är ensamstående trots att man sammanbor).

Skribenten anklagar oss för att ”jaga utsatta människor för några ynka kronor här och där” och att ”allas lika värde och demokratiska spelregler borde vara självklart för Norrköpings förtroendevalda politiker”. Det handlar inte om ”ynka kronor”, det blir stora belopp om fusk tillåts fortgå, i vissa fall hundratusentals kronor. Att motverka bidragsfusk är inte endast viktigt för att värna våra skattemedel. Det är också viktigt för allmänhetens tilltro till samhället och rättsstaten. När det gäller att ha ”lika värde” och följa ”demokratiska spelregler” är det viktigt att alla, politiker såväl som övriga medborgare inklusive de som får försörjningsstöd, följer lagar och regler. 

Vi ska värna att de som har rätt till försörjningsstöd får det och tillsammans med det ekonomiska stödet också får effektiv coachning som gör att personerna så fort som möjlighet kan komma ur beroendet av försörjningsstöd och kan försörja sig själv och genom det bli mer självständiga, blir ett gott exempel för sina barn och bidrar i samhället. Det är mitt fokus och kommer att vara så även framöver. Det är för mig ”att vilja gott” som skribenten efterfrågar.