Socialdemokraterna har tappat fart i skolfrågan

Maria Sayeler beskriver i sin debattartikel, om de kommande skolnedläggningarna, hur Socialdemokraterna tappat farten och nu blivit omkullsprungna av Borgerlig samverkan och Sverigedemokraterna i skolpolitiken.

Majoriteten har hela våren jobbat med att hitta lösningar för att vända ett stort underskott i Utbildningsnämndens budget, skriver Gunilla Hellberg (SD).

Majoriteten har hela våren jobbat med att hitta lösningar för att vända ett stort underskott i Utbildningsnämndens budget, skriver Gunilla Hellberg (SD).

Foto: Arkivbilder

Debatt2023-07-15 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Ni behöver ta till er av kritiken mot processen" NT 14/7

Det gör ont, det kan jag förstå. Att plötsligt sitta i opposition och inte längre ha full kontroll över alla siffrorna skapar lätt en känsla av maktlöshet. Om Maria Sayeler och Socialdemokraterna istället bestämt sig för att vara med i loppet från början, och redan då insett vilka problem vi måste lösa, är jag övertygad om att de också bättre förstått att de förändringar som behöver genomföras, behöver genomföras snabbt för att få önskad effekt.

Jag har inte legat under en sten utan varit med i det praktiska och konkreta arbetet från början. Majoriteten har hela våren jobbat med att hitta lösningar för att vända ett stort underskott i Utbildningsnämndens budget. Detta har Sverigedemokraterna och Borgerlig samverkan till stor del lyckats lösa genom att öka delningstalen och fylla outnyttjade skolplatser. Resultatet av denna omstrukturering har blivit att vi kan utnyttja våra lokaler till fullo, vilket lett till en stor besparing. Steg två har inneburit att planera för att stänga ner skolor och förskolor som inte behövs längre, samt i förlängningen att satsa på så hög behörighet som möjligt, bland våra undervisande lärare. Att förändringarna träder i kraft först i augusti 2024 gör att alla berörda har god tid på sig att vara delaktiga i det som ska ske, i dialog med Utbildningskontoret och med oss politiker. Att det finns utrymme för ett skolval innan skolorna stängs ökar möjligheten till egna val, vilket jag redan tidigare berättat om. 

Inget av ovanstående har Socialdemokraterna kunnat bemöta på ett konstruktivt sätt, det vill säga man har inte kunnat presentera egna och/eller bättre lösningar, utan tiden i nämnden har gått till att klaga på vår politik. Som andre vice ordförande i Utbildningsnämnden har Maria Sayeler mycket stor insyn i nämndens arbete, något hon inte berättar om för läsarna. Maria är också gruppledare samt politiker på heltid, men förslagen från hennes parti har inte precis regnat in. Idétorkan hos oppositionen är märkbar. Inte heller talar Socialdemokraterna om att deras besparingskrav på skolan inför nästa budget är precis lika stora som de som Borgerlig samverkan tillsammans med Sverigedemokraterna har föreslagit. Dags att krypa till korset och helt enkelt erkänna att stora förändringar behövs om vi ska häva underskottet. Varför ska vi då vänta ett år till med att fatta beslutet? 

På tal om sten, tänker jag, att det kan kännas som att gå barfota på en grusväg när man fattar svåra beslut, men vi är inte rädda för att gå flera mil om det behövs. Jag väntar fortfarande på de socialdemokratiska idéer som ska lösa krisen med alldeles för många tomma platser i Norrköpings kommunala skolor och häva underskottet i nämndens budget.