Ni behöver ta till er av kritiken mot processen

Som opposition kan vi inte låta Sverigedemokraternas argumentation gå obemärkt förbi.

Samtliga partier inom oppositionen har varit tydliga med att processen kring skolnedläggningarna har varit under all kritik, skriver Maria Sayeler Behnam (S).

Samtliga partier inom oppositionen har varit tydliga med att processen kring skolnedläggningarna har varit under all kritik, skriver Maria Sayeler Behnam (S).

Foto: Norrköpings kommun

Debatt2023-07-11 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Bilden som målas upp stämmer inte riktigt" NT 3/7

Att processen varit förankrad och gått rätt till gällande skolnedläggningarna är ett påstående som får stå för Gunilla Hellberg. Ska vi skapa tilltro till politiken så bör vi vara försiktiga när vi bemöter medborgare och de fackliga företrädarnas oro.

I artikeln som Gunilla Hellberg hänvisar till kan vi läsa om lärare som väljer att sluta i samband med nedläggningarna av skolor, personal från utbildningskontoret som har synpunkter kring processen och en facklig företrädare som för fram lärarnas syn på hanteringen av nedläggningarna. 

Istället för att ta den faktiska oron på allvar väljer Sverigedemokraternas gruppledare i utbildningsnämnden att gå till angrepp mot Norrköpings Tidningar journalistiska arbete och redogörelserna från de fackliga företrädarna inom utbildningsnämnden. Det är häpnadsväckande och vilseledande. Om Gunilla Hallberg och Sverigedemokraterna menar att media, genom sin artikel, piskar upp en dålig stämning skulle jag vilja hävda att hon levt under en sten de senaste veckorna. Sverigedemokraterna måste börja lyssna till de föräldrar och verksamheter som länge gett uttryck för såväl oro som ilska över processen, känslor som media nu rapporterat om. 

Samtliga partier inom oppositionen har varit tydliga med att processen kring skolnedläggningarna har varit under all kritik. Sverigedemokraterna och Borgerlig samverkan kommer inte ifrån det faktum att man har skyndat på en process som innebär att man inte har gjort en ordentlig barnkonsekvensanalys och missat att informera och involvera lärare, vårdnadshavare och elever i tid. Så sent som när underlaget till beslutet kom ut i tidningen så kunde vi läsa om rektorer som fått veta dagen innan att deras skola skulle komma att lägga ner. Samma sak gällde för vårdnadshavare och elever.

Gunilla Hellberg och Sverigedemokraterna menar dessutom att de gärna hade sett att vi alla var överens och kommit fram till förslag som skulle kunna skapa trygghet i processen. Här missar Gunilla återigen problemet att oppositionen inte fått fullständiga beslutsunderlag förrän sex dagar innan beslutet togs. Alltså fanns det ingen chans i världen för oss att kunna göra en grundlig analys innan beslutet var fattat. Att det blir känslostormar och upprörda känslor är därmed inte konstigt. Sverigedemokraterna och Borgerlig samverkan behöver ta till sig av kritiken och inse att processen kunde skötts på ett betydligt bättre sätt!