Ger prov på ungdomligt oförstånd och bristande omdöme

Den ”gröna omställningen” har hittills levererat höga elpriser, bristande tillgång på el något som i sin tur orsakat hög inflation och höjda räntor. Man frågar sig – Var finns det goda i detta? skriver Hans Kindstrand. Arkibild från Öland.
Den ”gröna omställningen” har hittills levererat höga elpriser, bristande tillgång på el något som i sin tur orsakat hög inflation och höjda räntor. Man frågar sig – Var finns det goda i detta? skriver Hans Kindstrand. Arkibild från Öland.

Två SSU:ares debattartikel med kritik mot kommunalrådet Reidar Svedahl och övriga kommunstyrelsen får Hans Kindstrand, att reagera.

Debatt 3 maj 2023 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Sluta slåss mot väderkvarnar, Reidar Svedahl" NT 30/4 

När unga människor utan livserfarenhet ger sig på uppgiften att upprätta ett påvedöme där bara en tro och en åsikt är tillåten, inställer sig känslan av déjàvu. Historien upprepar sig även om temat varierar.

I sak har de unga socialdemokraterna troligtvis fel. Vindkraft är inte billig om alla kostnader räknas in exempelvis den skada som en vindkraftsetablering orsakar i sin omgivning eller i systemkostnader för el-systemet. Vindindustrin är dessutom i en nära framtid en storskalig avfallsleverantör. Efter PFAS skandalen på västra Jylland har man i Danmark gjort en utredning som visar att bara i Danmark kommer vindindustrin de närmaste åren att producera cirka 120 000 ton miljöfarligt plastavfall som måste tas om hand. Ännu finns inte någon miljömässigt eller ekonomiskt försvarbar teknik som kan hantera det avfall som vindindustrin producerar.  Ungefär som att konstruera ett flygplan som inte kan landa.

Beträffande havsbaserad vindkraft hade nättidningen ENERGInyheter.se 27 april 2023 en artikel med rubriken: Ørsteds VD: ”Vi kan inte fortsätta investera i förlustbringande projekt”. Rubriken säger det mesta om den havsbaserade vindkraftens potentiella lönsamhet om inte staten bidrar med subventioner.

Utanför det politiska etablissemanget är det nog få som anser att Tysklands ”Energiewende” utvecklats till en succé. Samtidigt verkar en del politiker vara besatta av att Sverige ska gå samma väg. Entusiasmen för den inställningen var påtaglig hos den tidigare S-MP regeringen. Den ”gröna omställningen” har hittills levererat höga elpriser, bristande tillgång på el något som i sin tur orsakat hög inflation och höjda räntor. Man frågar sig – Var finns det goda i detta? Tidö-avtalet inger visst hopp om en tillnyktring.

Eftersom de unga socialdemokraterna vill göra historiska jämförelser finns anledning att knyta an till det påvedöme som nådde sin höjdpunkt för lite drygt 500 år sedan. Lönnmord på avfällingar och oliktänkande var på den tiden en vedertagen praktik. Branschen verkar numera föredra karaktärsmord. Karaktärsmord är en svår uppgift. Man måste hitta en allvarlig brist i det tilltänkta offrets karaktär om det ska lyckas. Reidar Svedahl har en uppfattning som de unga socialdemokraterna inte gillar. Det krävs både ungdomligt oförstånd och bristande omdöme för att använda det som underlag för ett karaktärsmord. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa