Ge tillbaka fritidsgården till ungdomarna i Smedby

Vi har skickat in medborgarförslag om att återöppna fritidsgården i Smedby och bygga ett högstadie i området.

"Vi har skickat in medborgarförslag om att återöppna fritidsgården i Smedby och bygga ett högstadie i området."

"Vi har skickat in medborgarförslag om att återöppna fritidsgården i Smedby och bygga ett högstadie i området."

Foto: Inger Ramstedt

Debatt2022-12-11 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Även politiker som innan valet har sagt att de jobbar för detta backar nu och säger att det inte går att finansiera. Vi anser dock att pengarna finns men används fel, bland annat som bidrag till flygplatsen då den inte kan bära sina egna kostnader utan sponsras av skatteintäkterna. Vi säger inte att flygplatsen måste läggas ner (även om det skulle innebära stora fördelar och möjligheter till övrig utbyggnad i kommunen) men om den ska vara kvar så ska det inte vara vi skattebetalare som får betala förlusterna. 

undefined
Vi säger inte att flygplatsen måste läggas ner (även om det skulle innebära stora fördelar och möjligheter till övrig utbyggnad i kommunen) men om den ska vara kvar så ska det inte vara vi skattebetalare som får betala förlusterna, skriver Moa Granath, Kristin Gustavsson och Emma Lindh.

Sophia Jarl (M), kommunstyrelsens ordförande, har ju gjort mycket tydligt att det är kärnverksamheten som kommunen ska lägga sina pengar på framöver. Även en vinstbringande bastu är något som ska läggas ut till försäljning till privata aktörer då det inte tillhör den typen av verksamhet som kommunen ska ägna sig åt, och de pengarna kommunen lagt på den ska istället ge bättre mat till pensionärer enligt Jarl. 

I det perspektivet kan man inte se en förlusttyngd flygplats som kommunal kärnverksamhet.  I en artikel i NT uppgavs att de senaste fem åren hade kommunen skjutit till 34 miljoner kronor årligen i snitt, något som beräknades öka ytterligare framöver. Detta har självklart inte förbättrats under pandemin men det går alltså inte att skylla allt på den, för även innan den såg siffrorna illa ut och det finns ingen anledning att tro att det ska vända nu.

 
2020-2021 försökte kommunen sälja flygplatsen utan att lyckas, ingen seriös privat aktör anser alltså att det går att driva denna flygplats framgångsrikt. Även staten ansåg uppenbarligen att det inte finns någon framtid i denna flygplats och överlät den till kommunen 2006. Så varför envisas kommunen med att av stolthet och prestige förlora våra skattepengar på den? Visst är det trevligt att kunna åka på semester från en flygplats nära hemmet, men inte till vilket pris som helst. 

Den marknadsliberala tankesmedjan Timbro skriver 201028 om de kommunala flygplatsernas subventionerade olönsamhet och beskriver hur samtliga 26 av landets kommunalt ägda flygplatser går med förlust. Enligt artikeln är Norrköpings flygplats landets mest olönsamma med en samhällsekonomisk förlust på 165 miljoner kronor. Det är även en av de fyra kommunala flygplatserna i landet som gått med störst total förlust under perioden 2012-18. Att närhet till en flygplats skulle vara väsentlig för det lokala näringslivet och bidra till dess ekonomiska lönsamhet ifrågasätts även i artikeln där de kommunala flygplatsernas effekter på enskilda företags kostnader uppges vara marginell.


I en debattartikel i NT i februari 2020 beskrevs ett utförligt förslag om hur området istället skulle kunna användas till ett nytt logistikområde. Detta skulle generera inkomster till kommunen istället för utgifter. Flygplatsen begränsar dessutom utvecklingen av bostäder i staden. Exempelvis kan Dagsberg skola inte byggas ut enligt beslut av länsstyrelsen 2018 på grund av flygplatsen.

I budgeten för Norrköping Rådhus AB kan man jämföra flygplatsen med hamnen och ser då tydligt att hamnen går betydligt bättre än flygplatsen. För att utveckla näringslivet ter det sig ju då mer rimligt att satsa på en utveckling av hamnen och logistikområde på flygplatsen i kombination med Norrleden som finns beslut om sedan tidigare.

undefined
"Vi har skickat in medborgarförslag om att återöppna fritidsgården i Smedby och bygga ett högstadie i området."


Ge ungdomarna i Smedby tillbaka sin fritidsgård och satsa på andra delar inom skola och omsorg där stora hål gapar i verksamheten. Satsa på kommunens barn och ungdomar och släpp prestigen.