Borgerlig samverkan balanserar mellan tragik och komik

Jämförelsen mellan av kommunen upphandlad gräsklippning och friskolemarknaden är en tankevurpa utan dess like, menar de socialdemokratiska oppositionsråden i en replik till Borgerlig samverkan.

Att Borgerlig samverkan väljer att ta strid för friskolornas rätt till överkompensation samtidigt som vi ser att skolnedläggningar är en följd av skolsystemet är beklagligt mot både lärare, vårdnadshavare och inte minst elever, skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Andreas Bohlin, Olle Vikmång och Maria Sayeler Benham.

Att Borgerlig samverkan väljer att ta strid för friskolornas rätt till överkompensation samtidigt som vi ser att skolnedläggningar är en följd av skolsystemet är beklagligt mot både lärare, vårdnadshavare och inte minst elever, skriver de socialdemokratiska oppositionsråden Andreas Bohlin, Olle Vikmång och Maria Sayeler Benham.

Foto: Micke Pihlblad

Debatt2023-06-09 16:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Vill S ha planekonomi eller är de bara populister" NT 6/6

Istället för att bemöta den djupgående, kritiska granskning som Norrköpings Tidningar gjort gällande friskolan Nordic International School så väljer Borgerlig samverkan att anklaga socialdemokratin för att vilja ha planekonomi när vi reagerar på att Norrköpingsbornas skattepengar som är avsedda till skolan, istället hamnar i våffelstugor i Åre. Här balanserar undertecknarna sannerligen på en tunn linje mellan tragik och komik.  

Vi ställer oss frågande varför Borgerlig samverkan medvetet försöker missleda Norrköpingsborna bort från sakfrågan? 

Debattartikeln som Borgerlig samverkan har författat framstår som ett försök att undervisa oss socialdemokrater i entreprenörskap med syftet att legitimera skolor som Nordic international School. Detta har de, av de kraftfulla reaktionerna att döma, knappast något stöd för hos Norrköpings invånare.  

Med artikeln i åtanke ska vi försöka besvara skribenterna:

  1. En upphandlad verksamhet, så som gräsklippning, är inte detsamma som vår politiskt konstruerade friskolemarknad. Här gör Borgerlig samverkan en tankevurpa utan dess like. När kommunen beställer från ett företag så betalar vi varan/tjänsten när den är levererad. En friskola som Nordic International School får betalt så fort eleven stiger över tröskeln och tar väldigt lite risker då de har garanterat överskott på varje elev. Gräsklippningen kan du kvalitetsgranska innan pengarna delas ut – en elevs skolgång kan du kvalitetssäkra först efter flera år då eleven inte har en chans att gå om skolan. Alltså är det elevernas utbildning vi riskerar snarare än pengarna hos skolkoncernerna. 
  1. Att en lag är utformad på ett sätt motsäger inte argumentet att det är tids nog att ändra på den. Medan en fristående skola kan anpassa och optimera sin förmåga att ta emot elever på ett resurseffektivt sätt för sin verksamhet så måste kommunen, som har det lagstadgade ansvaret för barnens skolgång, alltid stå redo för att ta emot fler elever i sina skolor. Den fristående skolan kan däremot neka att ta emot elever medan den kommunala skolan måste ta emot alla, även elever som behöver extra stöd. Detta faktum innebär att kostnaden alltid är större hos den kommunala skolan än den fristående. Om bidrag fördelas med lika summor när ansvaret skiljer sig så vida, genererar det ett garanterat överskott för enskilda huvudmän. Friskolorna överkompenseras helt enkelt.
  1. Idag domineras friskolesektorn av ett fåtal skolkoncerner och utifrån hur systemet är format kan dessa koncerner maximera sin vinst och sedan expandera. Skolkoncernerna garanteras ett överskott genom att bedriva undervisning till lägre kostnad per elev jämfört med kommunens snitt – vilket vi kan läsa att Nordic International School gör. Detta sker eftersom friskolor ersätts utifrån hemkommunens genomsnitts­kostnad per elev, trots att de har ett mindre omfattande ansvar och därmed lägre kostnader jämfört med hemkommunen.

Att Borgerlig samverkan väljer att ta strid för friskolornas rätt till överkompensation samtidigt som vi ser att skolnedläggningar är en följd av skolsystemet är beklagligt mot både lärare, vårdnadshavare och inte minst elever. Skolan är en av våra viktigaste samhällsinstitutioner i alla länder och det finns en anledning till att inget annat land i världen vill införa det skolsystem som Sverige har eftersom de ser det som ett skräckexempel.