Vill S ha planekonomi eller är de bara populister?

Socialdemokraternas företagspolitik är som kejsarens nya kläder – på ytan bejakas det som andra bejakar. Eller för att citera Tommy Körberg – ”allt syns när man är naken”.

Med Socialdemokraternas retorik skulle företag som asfalterar kommunens gator, kör ambulans för regionens räkning eller levererar mat till både kommunen och regionen aldrig få ta ut vinst eller investera kapital i andra företag, skriver Borgerlig samverkans Reidar Svedahl (L), Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD).

Med Socialdemokraternas retorik skulle företag som asfalterar kommunens gator, kör ambulans för regionens räkning eller levererar mat till både kommunen och regionen aldrig få ta ut vinst eller investera kapital i andra företag, skriver Borgerlig samverkans Reidar Svedahl (L), Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD).

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2023-06-06 07:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vid makten talade Socialdemokraterna gärna om hur mycket de värnade det lokala näringslivet men i opposition blottas deras egentliga åsikter. Det går inte att tolka deras utspel mot företag inom omsorg och skola på något annat sätt. Senast i raden är efterspelet till NT:s granskning av en lokal skolaktör. 

Ett företag driver grundskola i Norrköping enligt nationella lagar och regler. Skolan är kontrollerad av Skolinspektionen och tillståndet är godkänt. Skolan bedrivs av ett aktiebolag. Under senaste dygnen har vi kunnat följa hur hela den lokala socialdemokratin rasat mot det faktum att ägarna har tagit ut en vinst och gjort investeringar i ett annat företag. Företrädare för (S) hävdar att skolföretaget `stjäl` från medborgarna. Låt oss sätta ett sådant resonemang i ett mer generellt perspektiv och för fler branscher.

Kommunens invånare betalar drygt 33 procent i skatt. Det innebär att vi för varje 100-lapp avstår 33 kronor till gemensamma angelägenheter i kommunen och regionen. En del av dessa skattekronor omsätter kommunen ute i olika företag; kommunen har exempelvis privata företag som klipper gräs, bygger skolor, lägger asfalt och levererar mat. Vi har andra som bidrar med kunskap inom it och bygger upp Norrköpings besöksnäring. 

undefined
Med Socialdemokraternas retorik skulle företag som asfalterar kommunens gator, kör ambulans för regionens räkning eller levererar mat till både kommunen och regionen aldrig få ta ut vinst eller investera kapital i andra företag, skriver Borgerlig samverkans Reidar Svedahl (L), Sophia Jarl (M) och Eva-Britt Sjöberg (KD).

Att driva ett aktiebolag är krävande och innebär att man som ägare löpande behöver generera överskott för att kunna investera i nya idéer eller säkerställa den verksamhet man redan har. Men det är också sådan entreprenörskap som under många år byggt Sverige starkt. I förlängningen så är det när enskilda individer tar stora risker med eget kapital, som nya arbetstillfällen skapas. Arbetstillfällen som i sin tur gör att vi blir fler som är med och betalar skatt och säkrar den långsiktiga finansieringen av vår välfärd. Dessutom – hårt arbete ska löna sig och det är fullt rimligt att ett företag delare ut delar av ett överskott till sina ägare. Det är pengar som ofta omsätts på andra sätt i vårt samhälle och bidrar till god tillväxt.

Låt oss förhålla oss kort kring friskolor. Vår inställning är att friskolor som har tillstånd från nödvändiga myndigheter lever upp till de kvalitetskrav som samhället har valt att ställa. Samhällets samlade kontroll ska vara relevant och vi ska ställa höga krav både på privat välfärd och den vi bedriver i kommunal regi. Men om en verksamhet har grönt ljus från alla tillsynsmyndigheter, är det då en kommunpolitikers roll att fördöma och lägga sig i vad ägarna gör med ett eventuellt överskott? Med Socialdemokraternas retorik skulle företag som asfalterar kommunens gator, kör ambulans för regionens räkning eller levererar mat till både kommunen och regionen aldrig få ta ut vinst eller investera kapital i andra företag. Och hur blir det med exempelvis stora mediakoncerner som får statliga bidrag för att bedriva lokaljournalistik. Ska även dessa företag omfattas av vinstförbud? 

Nu undrar vi om Socialdemokraterna lokalt har en vilja att frångå en mångårig samarbetsform där kommunen och regionen arbetar tillsammans med företag som utför tjänster mot skattekronan? Eller är det helt enkelt så att Socialdemokraterna gör skillnad på olika delar av välfärden? Vad är skillnaden att göra vinst på klottersanering och investera i ett annat företag mot att göra vinst på en skola och göra samma investering? Antingen tar Socialdemokraterna stora kliv mot planekonomi eller så är detta enbart ännu ett populistiskt utspel. Oavsett är det dåligt för Norrköping.