Förbjud trålning för att rädda torsken

Det är skrämmande att läsa Anna Nilssons och Ralf Holmers inlägg att vår tidigare basföda strömming nu används som djurfoder

Debatt 14 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Basfödan strömming har blivit djurfoder" NT 8/9

Och att den storskaliga fiskeindustrin fortfarande tillåts att använda trålning i våra hav. I grunden är det respektlöst mot våra marina ekosystem som nu hotas av en total kollaps.

Dessutom har våra ansvariga politiker i alla läger vidtagit tandlösa åtgärder under en lång tid. Det är dags att visa hur allvarligt läget är.

Förbjud trålningen inte bara av strömming utan även av den hotade torsken.

Även sej och flundra ska fredas.

Det är fegt och oansvarigt av våra politiker att inte vidta kraftfulla åtgärder nu. Fiskeindustrin kommer alltid att agera med pengarna som sin ledstjärna i första hand och det ansvar de bär för utfiskningen kommer de inte att bära så länge vinsten är större än insatserna.

 

Våra ekosystem är komplexa både på land och i hav och när människan rubbar dem genom exempelvis kalhyggen och utfiskning så sker förändringar i hela näringskedjan.

 

Kanske dags för våra politiker att ta fram den gamla biologiboken och läsa på.

Håller helt med politikerna Anna Nilsson och Ralf Holmer att kraftfulla åtgärder för att rädda haven och den biologiska mångfalden där stavas nu.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa