Hyrorna behöver höjas betydligt mer än föregående år

Att det finns hushåll med små ekonomiska marginaler har vi alla stor respekt och förståelse för.

Att urholka hyrorna i ett läge där räntor och förvaltningskostnader stiger kraftigt kan få negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i landet, skriver Susanna Roback.

Att urholka hyrorna i ett läge där räntor och förvaltningskostnader stiger kraftigt kan få negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i landet, skriver Susanna Roback.

Foto: Fastighetsägarna

Debatt2022-10-16 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Många klarar inte en drastisk hyreshöjning" NT 10/10

Samtidigt är majoriteten av landets fastighetsägare små företagare som även de har sina räkningar att betala. Hyran är deras enda intäkt.

Inger Borg, regionordförande i Hyresgästföreningen Sydost, skriver att boende i hyresrätt är mer utsatt ekonomiskt än andra, bland annat för att merparten är ensamhushåll. I Sverige är nästan två miljoner av landets 4,5 miljoner hushåll ensamhushåll (enligt siffror från SCB, april 2022). 

De kostnadsstegringar vi nu ser på el och uppvärmning liksom inflationen och höjda räntor sätter press på många, både företag och privatpersoner - oavsett boendeform. För hushåll som lånat till bostadsrätt och villa kan de ökade räntorna och kostnaderna för vatten, värme och sophämtning med mera innebära flera tusen kronor mindre i plånboken.

Riksbankens höjning av styrräntan är med andra ord en kraftig smäll för stora delar av fastighetssektorn. Samtidigt har det skett en dramatisk utveckling av priserna på varor och tjänster som är nödvändiga i förvaltningen av hyresrätter.

Vi behöver alla ta ansvar och hjälpa till att fördela kostnaderna som samhället nu bär i och med energikrisen och inflationen. Fastighetsbranschen kan inte agera krockkudde när det är ekonomiskt svåra tider, det skulle vara förödande för hyresrättens framtid.

För att fastighetsföretagen ska kunna hantera de kraftigt ökade ränte- och förvaltningskostnaderna behöver hyrorna därför höjas betydligt mer än föregående år. Den nya förhandlingsmodell som bostadsmarknadens parter enats om baseras på fem faktorer som speglar den allmänna ekonomiska utvecklingen och fastighetsföretagens kostnadsutveckling på orten, men den innebär också att stor hänsyn ska tas till tidigare års utveckling. 

Just förhandlingsmodellens historiska fokus gör att fastighetsägare inte kommer att kompenseras för den nuvarande ekonomiska utvecklingen med kraftigt ökande kostnader. För många fastighetsägare innebär det att situationen kan bli ekonomiskt mycket tuff.

Att urholka hyrorna i ett läge där räntor och förvaltningskostnader stiger kraftigt kan få negativa konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i landet. Om hyrorna hålls nere kommer signalen vara tydlig till de som vill investera i nya bostäder; satsa på något annat.