Många klarar inte en drastisk hyreshöjning

Öppet brev till bostadsföretag och fastighetsägare.

Landets hyresgäster står inför ett mycket svårt läge med lågkonjunktur, stigande inflation och en kommande höst med överhängande risk för skenande energipriser, skriver Inger Borg, regionordförande Hyresgästföreningen Sydost. Arkivbild.

Landets hyresgäster står inför ett mycket svårt läge med lågkonjunktur, stigande inflation och en kommande höst med överhängande risk för skenande energipriser, skriver Inger Borg, regionordförande Hyresgästföreningen Sydost. Arkivbild.

Foto: Joakim Blomqvist

Debatt2022-10-10 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Landets hyresgäster står inför ett mycket svårt läge med lågkonjunktur, stigande inflation och en kommande höst med överhängande risk för skenande energipriser.

Effekterna av två års pandemi och energikris i kölvattnet av det pågående kriget i Ukraina sätter djupa spår i den rådande samhällsekonomiska utvecklingen.


När vi går in i höstens förhandlingar om hyrorna för 2023 gör vi det med respekt och förståelse för de ekonomiska utmaningar ni, våra motparter, står inför. I gengäld begär vi samma respekt och förståelse från er för den mycket utsatta situation vår regions hyresgäster har i det rådande läget. 

Mer än hälften av våra hyresgäster tillhör grupper med lägre inkomstnivåer än genomsnittet - unga och pensionärer. 58 procent av hushållen är enpersonshushåll med bara en inkomst som ska hantera alla kostnader. Många hyresgäster står inför en levnadskostnadskris och klarar inte en hyreshöjning ovanpå drastiskt ökade livsmedelspriser, drivmedels- och energipriser.


Tillsammans har vi verktygen för att skapa lösningar där vi som företrädare för hyresgästerna och ni som bostadsföretag och fastighetsägare måste ta ett gemensamt ansvar i ett svårt ekonomiskt läge. Det är i en förhandlingsomgång som den vi står inför som förhandlingssystemet verkligen kan komma till sin rätt om vi använder det klokt.


Hyresgästföreningen och hyresgästerna är redo att ta sitt ansvar för hållbara och rimliga lösningar i förhandlingarna för 2023. Vi förutsätter att ni, våra motparter, är beredda att göra samma sak och att det blir synligt i era återhållsamma hyreskrav för nästa år.