Ett ja till Holmen innebär stora konsekvenser för många

Vi i området äger varsin ”spottstyver” i förhållande till Holmen men på denna bit mark har vi vår trygghet, vårt liv och våra livsverk, skriver artikelförfattaren.
Vi i området äger varsin ”spottstyver” i förhållande till Holmen men på denna bit mark har vi vår trygghet, vårt liv och våra livsverk, skriver artikelförfattaren.

Christian Widlund, Bengt-Erik Berglund och jag ser olika på vindkraften som framtidens energi och klimatfrälsare.

Debatt 9 februari 2021 17:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Slutreplik

"Centern har inte tagit ställning" NT 27/1

"Vi måste ta vara på möjligheterna för klimatet" NT 28/1

Diskussionen handlar dock inte om vindkraft eller inte vindkraft utan om placeringen av ett gigantiskt projekt som kommer att förvandla skogslandskap och tätbebyggd landsbygd till ett obeboeligt industriområde där alldeles för många människor kommer att fara väldigt illa. 

I kommunens översiktsplan med tillägg för vindkraft finns en tydlig beskrivning av vilka områden som passar bättre och vilka som passar sämre för vindkraftsetableringar, vilka områden som prioriteras som tysta och hur man ser på säkerhetsavstånd med mera.

Det finns massa klokt att läsa i dessa demokratiskt framröstade dokument och då är frågan, är det ingen som läst och ingen som reagerat över att Holmens planer går emot kommunens översiktsplan? Som vindkraftsförespråkare vet säkert Widlund också att utvecklingen av vindkraftverkens kapacitet och storlek inte finner några gränser. Detta är självklart en fördel om man bara tänker energiutvinning men en stor nackdel när det gäller lämplig placering. 

Tillägget för vindkraft i översiktsplanen antogs i kommunfullmäktige 2013 där en stor vindkraftsanläggning beskrivs utifrån ”två eller flera vindkraftverk med en höjd över 150 meter eller en grupp av vindkraftverk som består av sju eller flera verk med en totalhöjd över 120 meter”. 

Skillnaden är enorm. Idag bara sju år senare handlar diskussionen om 77 vindkraftverk, 290 m höga, med en sveparea på 2,5 hektar insprängda bland tusentals människor och med en enorm påverkan på naturen. 

Små verk små bekymmer, stora verk stora bekymmer. Visst äger Holmen marken precis som Widlund skriver och inte bara dessa 8 600 hektar utan sammanlagt 1,3 miljoner hektar vilket borde ge flera möjligheter till mera rimliga förslag. Vi i området äger varsin ”spottstyver” i förhållande till Holmen men på denna bit mark har vi vår trygghet, vårt liv och våra livsverk. 

Får Holmen ja till etableringen innebär det oerhörda konsekvenser för ett stort antal människor. Får Holmen nej går livet vidare för båda parter eftersom Holmens överlevnad knappast hänger på 77 vindkraftverk.  

Debattörerna och jag har samma mål men vill gå olika vägar. Att utplåna vår landsbygd med en miljöförstörande väderberoende vindindustri med en verkningsgrad på cirka 25 procent vilket måste täckas upp av andra fossildrivna energikällor blir ändå inget grönt och hållbart energisystem. Så återigen rekommenderas en bredare kunskapsinhämtning eftersom vindkraft enlig Vattenfalls livscykelanalys avger avsevärt mera koldioxid en de energisystem som tvingats stå åt sidan. 

För mig är helheten det viktigaste, att våra efterlevande skall få uppleva det som gör Sverige unikt, vackra koldioxidupptagande skogslandskap och en levande landsbygd med utvecklingspotential. Tack och lov så fick man en strimma hopp om mänskligheten igen när Peter Gustavsson en centerpartist i motvind i NT debatt 28/1 sätter fingret på frågeställningen vad som egentligen är viktigast att värna, elexport till Europa eller vårt vackra land och människors hälsa? Värt att fundera på. 

Den obesvarade frågan om centerpartiet vill ha en levande landsbygd eller om det är vindkraftsetablering som står högst på listan lär vi få svar på när kommunfullmäktige skall säga sitt i frågan. Tills dess hoppas jag man läst på lite bättre.

Ämnen du kan följa