En likvärdig skola går före skattesänkningar

I ett antal nyligen publicerade debattartiklar upprörs oppositionsrådet Sophia Jarl (M) över att medelklassen i Norrköping inte får något för sina skattepengar.

Maria Sayeler (S), Olle Vikmång (S), Kikki Liljeblad (S)

Maria Sayeler (S), Olle Vikmång (S), Kikki Liljeblad (S)

Foto: Susanna Beskow-Norgren Carolina Nilsson

Debatt2021-04-18 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Enligt Jarl går alla resurser till invånare i utsatta områden och medelklassen lämnas därmed lottlös. Vi ser detta som en fortsättning på Sophia Jarls förtydliganden om i vilken riktning Moderaterna vill att Norrköping ska gå, då hon i tidigare artiklar gett uttryck för att skatten bör sänkas och mer kommunal verksamhet privatiseras.

Att Jarls artikel dryper av överdrifter och ibland rena osanningar i syfte att svartmåla kommunen har redan uppmärksammats i Marianne Wiegerts insändare med rubriken ”Låt oss närma oss verkligheten” i NT den 30 mars, men den övergripande frågan om fördelning av kommunens resurser förtjänar ändå ytterligare uppmärksamhet. 

Det är riktigt att skolan och äldrevården, tillsammans med fortsatta åtgärder för ökad trygghet, har Kvartettens högsta prioritet under återstoden av mandatperioden. Tack vare det goda resultatet 2020 finns mer pengar att använda till just detta. Men kommunens pengar måste användas där de gör mest nytta. Det är lätt att inse att alternativet – att inte fördela resurserna efter behov – inte kan leda till annat än ökande klyftor, sociala såväl som ekonomiska. En sådan utveckling gynnar ingen.

Sophia Jarl tar skolan som exempel och menar att barn i Lindö går lottlösa medan pengar strösslas över barn i exempelvis Hageby. Förutom att detta är en grav förvanskning av verkligheten vill vi också påminna Sophia Jarl om att skolan enligt lag har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag, vilket innebär att skolan måste kompensera för elevers skilda bakgrunder. Det innebär att pengar fördelas olika till olika skolor därför att förutsättningarna är olika. Alla barn, oavsett var man bor, ska dessutom enligt skollagen får den hjälp och det stöd man behöver för att klara skolan. Detta känner Sophia Jarl mycket väl till, men hon väljer att utelämna det i sina texter. 

Vi socialdemokrater har inför nuvarande mandatperiod varit tydliga med att skolresultaten ska förbättras och att elevernas skolgång ska präglas av ordning och studiero. Det har också gett goda resultat. Det genomsnittliga meritvärdet för Norrköpings niondeklassare har förbättrats för varje år sedan 2016, och efter förra vårterminens slut tangerade de återigen riksgenomsnittet för första gången på avsevärd tid. Samtidigt ökar likvärdigheten mellan skolorna.

I en artikel i NT den 25 mars hävdar Sophia Jarl att ”Socialdemokraterna ger mer pengar till socialt utsatta områden samtidigt som stora delar av resterande befolkning blir utan.” Även om de flesta läsare genomskådar detta som en av Jarls mest uppenbara överdrifter tål det ändå för säkerhets skull förtydligas: Nej, det föreligger ingen risk att områden i Norrköpings kommun ska bli helt utan pengar till skola, lekmiljöer eller vägunderhåll. Men vi kommer att fortsätta fördela kommunens resurser utifrån behov.

Och vi kan inte låta bli att undra: vad är ditt alternativ, Sophia Jarl? Ska inte vi i Norrköpings kommun göra vårt yttersta för att ge alla barn förutsättningar att lyckas i livet utifrån varje barns behov? Vad kommer det att kosta i framtiden, både ekonomiskt och mänskligt? Vi socialdemokrater kommer att fortsätta fördela kommunens resurser utifrån behov. Minskade klyftor kommer alla att vinna på, oavsett var man bor och vem man är. Därför kommer för oss socialdemokrater en väl fungerande skola och trygg uppväxt för alla barn alltid att komma före skattesänkningar och privatiseringar.