En bra arbetsmiljö tjänar alla på

Boel Holgersson, socialnämndens ordförande i Söderköping svarade härom veckan på vår debattartikel om det sommarschema som införts i omsorgen i Söderköpings kommun.

Debatt 9 april 2022 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Orealistiska förslag löser inga problem" NT 31/3

Ett sommarschema som medfört ett minskat medarbetarinflytande, som försämrat kommunens attraktivitet som arbetsgivare, gjort det svårare att förena arbetsliv och familjeliv och som fått hård kritik från medarbetarna. Ett sommarschema som vi vill skrota.

 

Det är inte första gången vi debatterar arbetsmiljö med Boel, det har vi gjort hela mandatperioden. Anledningen till att vi om och om igen debatterar arbetsmiljöfrågor är för att vi vägrar att acceptera att ett långvarigt och väl känt medarbetarmissnöje bemöts med politisk tystnad samtidigt som åren bara går. Det är inte okej!

 

I oktober 2021 hade vi en fullmäktigedebatt där vi uppmanade de styrande partierna att omedelbart överge sommarschemat och istället arbeta fram en verksamhetsnära modell som utgår från den enskilda verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål. Det förslaget avfärdades.

Nu, i april 2022, säger Boel Holgersson att det är för sent att göra några ändringar i sommarplaneringen. Om det stämmer att det är för sent, så beror det enbart på att de styrande partierna valt att sitta på händerna och göra ingenting. De har naturligtvis, någon gång mellan oktober fram tills nu, haft alla möjligheter att agera - men det har de valt att inte göra. 

 

Boel Holgersson hävdar också att vi, när vi lyfter arbetsmiljöfrågor, helt bortser från omsorgstagarnas behov. Enligt det sättet att resonera verkar det finnas en motsättning mellan dessa två: antingen satsar vi på arbetsmiljö eller så satsar vi på vård- och omsorgskvalitet. Så ser vi det inte alls. 

För oss hänger istället de här två sakerna ihop. En bra arbetsmiljö med nöjda medarbetare som orkar med och trivs på sitt jobb gynnar i allra högsta grad omsorgstagarna. Att, långsiktigt och på riktigt, satsa på personalen är det som bygger en bra verksamhet. Det tjänar alla på. 

 

Boel Holgersson lyfter även vikten av kontinuitet genom en hög andel ordinarie personal. Det är viktigt, det håller vi med om – och då inte bara på sommaren utan året om. Vi håller däremot inte med om att en förbättrad kontinuitet nås genom försämrade arbetsvillkor. Allt pekar istället på att nuvarande strategi leder åt helt motsatt håll, med fler vikarier, höga sjukskrivningstal och låg kontinuitet. Dags att ändra på det! För allas skull. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa