Det räcker inte med att rykten sprids på sociala medier

Helen Karlsson, docent i miljömedicin vid Linköpings universitet, anser att försiktighetsprincipen ska tillämpas innan fler vindkraftsvingar tillverkas.

Debatt 29 augusti 2022 14:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

 "Lös inte klimatproblemet med ett kemikalieproblem" 17/8

Helen Karlsson menar att ingen idag vet med säkerhet hur mycket plast och Bisfenol A som sprids i miljön från vindkraftsvingarna. Sex referenser har bifogats inlägget.När jag granskar referenserna finner jag att fem av dem inte handlar om spridning av plast och Bisfenol A från vindkraftsverk. Den rapport som handlar om vindkraftsverkens eventuella spridning av Bisfenol A skriver i slutsatsen att utsläppen från vindkraften är negligerbar.

Som jag ser det finns det inte något stöd för att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Det räcker inte med att rykten sprids på sociala medier. Naturskyddföreningen välkomnar dock att vidare undersökningar görs.Ulla Heine har i sitt inlägg "Prata om avfallet från vindkraftverken" i NT 19/8 frågat efter Naturskyddsföreningens kriterier för Bra Miljöval el från vindkraft och om föreningens inställning till vindkraft för övrigt. Kriteriedokument, en nyligen producerad rapport om vindkraft med mera finns lätt tillgängligt på vår hemsida. Du är välkommen tillbaka till kretsen i Norrköping när du läst materialet så kan vi hjälpas åt att reda ut detaljer som du saknar svar på.

Ulla Heine undrar varför diskussionen med Naturskyddsföreningen överhuvudtaget har uppstått? Svaret är att Ulla Heine stödjer ostyrkta påståenden om vindkraftsverkens miljöpåverkan som framförs av Reidar Svedahl (L), kommunalråd i Norrköping.


 
 
 
 
 
 
Vindkraft

Debatt: Det är osakligt om plastspridning

Det är osakligt om plastspridning

Debatt: Det saknas studier om plaster från vindkraftverken

Det saknas studier om plaster från vindkraftverken
Visa fler
Läs mer!

Insändare: Lätt att säga att kärnkraft är bättre än vindkraft

Lätt att säga att kärnkraft är bättre än vindkraft

Insändare: Ni har ingen lösning på energifrågan - Folkomröstning snarast!

Ni har ingen lösning på energifrågan - Folkomröstning snarast!
Visa fler
Ämnen du kan följa