Det finns alltid saker som kan göras bättre

I Östergötland ska man kunna bo, leva och verka i hela länet.

"Bland annat har vi kikat på samordning av skoltrafiken och den linjelagda trafiken för att se hur vi kan hushålla med våra fordon", skriver Julie Tran (C).

"Bland annat har vi kikat på samordning av skoltrafiken och den linjelagda trafiken för att se hur vi kan hushålla med våra fordon", skriver Julie Tran (C).

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2022-07-27 21:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Tar Tran (C) till sig av kritiken mot kollektivtrafiken?" NT 19/7

För att möjliggöra det krävs det en kombination av olika faktorer för att möta länets olika landsbygder, städer och orter. Det är allt från närhet till dagligvarubutik och vårdcentral till fungerande infrastruktur som bra bredbandsuppkoppling. Varje plats behöver utvecklas utifrån sina förutsättningar. 

Vad gäller kollektivtrafiken i Östergötland har vi en väldigt yttäckande sådan, där den linjelagda och anropsstyrda kompletterar varandra. Alla som har längre än två kilometer till närmsta hållplats har rätt till anropsstyrd närtrafik. Jag förstår att tiderna för närtrafiken inte är specifikt riktad för skol- och arbetspendling, men den möjliggör kollektivtrafik för den som behöver göra serviceärenden under dagen, med upphämtning från egenvald adress. 

Det är svårt att motivera linjelagd kollektivtrafik med hög turtäthet överallt i länet. Med de skattemedel vi har måste vi hitta effektivare lösningar för de områden med lågt reseunderlag. Bland annat har vi kikat på samordning av skoltrafiken och den linjelagda trafiken för att se hur vi kan hushålla med våra fordon. Tanken är att vi ska försöka ha fordon och trafik som matchar reseunderlag, samt möjliggöra lösningar anpassade för de lokala förhållandena. I Östergötland har vi sett behovet av att underlätta för de elever vars resor varken kommun eller region har ett lagmässigt ansvar över, men som vi såg behövde komma till sin utbildning.

Till hösten återinför vi därför linje 482 (Vånga-Skärblackavägen-Norrköping) genom ett pilotprojektet med Norrköpings kommun. Turerna riktar sig specifikt till grundskolelever och gymnasieungdomar, men som även är öppen för allmänheten. Norrköpings kommun kommer också att öppna upp skolskjutsen för allmänheten, i mån av plats, kring Styrstad/Lundby-Rambodal/Smedby och Krokek-Kvarsebo.

Som politiker har jag att förhålla mig till den budget som finns för att nå uppsatta mål. Att en pandemi bidragit till hundratals miljoner i minskade intäkter i kollektivtrafiken är också en faktor att ha med. Dessutom delar kollektivtrafiken budget med bland annat hälso- och sjukvården, som har fortsatt stora behov efter pandemin.

I rollen som oppositionspolitiker är det lätt för Sophia Jarl (M) att konstant påstå att inget är tillräckligt, utan att behöva visa hur hon själv skulle prioritera utifrån begränsade resurser. Även en kommun behöver göra prioriteringar och ta svåra beslut.

Vad gäller kritik, åsikter och inspel är det självklart att det finns delar som jag har tagit till mig. Det finns alltid saker som kan göras bättre. Jag vill avsluta med att påminna om att Norrköpings landsbygdstrafik får ett utökat utbud på totalen efter att vi gjort omprioriteringar inom samtliga landsbygdslinjer i Norrköping.