Det är planerbar energi som fattas

Miljöpartiet genom Robert Nordman och Hedda Ottesen framhåller i en debattartikel att den av MP och regeringen förda ”energipolitiken lett till en stor näringslivsutveckling”.

Debatt 6 augusti 2022 08:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Klimatfrågan handlar om mer än bara energi" NT 27/7

Utveckling och förändring är nu inte samma sak. Att Miljöpartiet förändrat svensk energipolitik är det inte någon som helst tvivel om. Planerbar el-energi – kärnkraft – har avvecklats och ersatts av icke planerbar vindkraft. 

 

För att åstadkomma detta har ofattbara belopp överförts från närboende fastighetsägare och el-abonnenter till vindkraftsexploatörerna. Priset på el rusar och drar med sig inflation och räntor. I Miljöpartiets tydligt uttalade politik ingår att avveckla de sex svenska kärnreaktorer som återstår. 

Inför förestående vinter planerar Svenska Kraftnät hur en el-ransonering i södra Sverige skall genomföras. Förra vinterns rekordhöga priser förväntas kommande vinter att fördubblas. Det här är inte utveckling – det är en allvarlig förändring till det sämre. 

 

Planerbar energi är nu vad som fattas – vilket alla utom Miljöpartiet tycks ha insett. Om det behovet snabbt ska kunna tillgodoses måste nya gas- eller kolkraftverk byggas. Att bygga nya kolkraftverk är ingen bra klimatpolitik. Innan Rysslands krig i Ukraina är avslutat är väl nya gasturbiner inte något bra alternativ – eller vad säger Miljöpartiet? 

Den reservkraft som Karlshamnsverket producerar är redan fullt utnyttjad och den är inte fossilfri. Kanske tycker Miljöpartiet att även den ska släckas ner? 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Staten bör ersätta förnybar elproduktion i kommunerna

Staten bör ersätta förnybar elproduktion i kommunerna

Insändare: Det är väl ändå planerbar energi vi behöver

Det är väl ändå planerbar energi vi behöver

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

Edvard Hollertz: Någonstans måste kraftverken faktiskt byggas

Någonstans måste kraftverken faktiskt byggas

Debatt: Naturskyddsföreningen stöder sig på vetenskaplig fakta

Naturskyddsföreningen stöder sig på vetenskaplig fakta
Visa fler