Det är osakligt om plastspridning


Jag har inte påstått att Naturvårdsverket har "fastslagit" att vindkraften inte sprider plaster, skriver Lotta Lanne.
Jag har inte påstått att Naturvårdsverket har "fastslagit" att vindkraften inte sprider plaster, skriver Lotta Lanne.

Debatt 20 september 2022 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

”Det saknas studier om spridningen av plaster” NT 16/9

Jag har inte påstått att Naturvårdsverket har "fastslagit" att vindkraften inte sprider plaster. Naturvårdsverket nämner däremot inte vindkraften som spridare av Bisfenol eller plast, men räknar upp ett flertal andra betydande källor. 

Ulla Heine anklagar Naturskyddsföreningen för att inte "inta en kritisk hållning" mot vindkraften vad gäller mikroplaster. Det enkla svaret är att vi baserar våra ställningstaganden i alla frågor, på en vetenskaplig grund och inte på tyckande. Som Heine skriver saknas studier. Därmed finns det inte belägg för att vindkraftvingarna skulle sprida plaster i betydande omfattning.

Om Ulla Heine på allvar är orolig för mikroplaster och Bisfenol bör hon rimligen beakta de kända stora källorna, som nedskräpning, utsläpp från plastindustrin, däckslitage, konstgräs och textiltvätt.


Naturskyddsföreningen tar frågan om plaster och Bisfenol på stort allvar. Men föreningens uppgift kan inte vara att sprida osaklig information från särintressen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa