Det är dags att sluta läsa sagor och se verkligheten

Den 28 april kunde vi läsa i NT hur representanter för SSU Norrköping beskriver Borgerlig Samverkan, och framförallt Reidar Svedahls (L), ställningstagande kopplat till ansökan om vindkraftsetablering på Klintaberget.

Debatt 4 maj 2023 22:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Sluta slåss mot väderkvarnar Reidar Svedahl" NT 28/4

Det är en målande historia som genom referenser till gamla klassiska sagor gör sitt yttersta för att plocka politiska poäng. 

Ibland kan man undra om SSU men även Socialdemokraterna Norrköping ens förstår hur ett elsystem fungerar. Man har retorik som liknar ”om vi bygger vindkraftverken på Klintaberget så kommer Norrköpingsborna åtnjuta billig, lokalproducerad el” men faktum är att så fungerar inte elnätet. Anledningen till att vi till exempel behöver importera el när vi går med överskott varje år är på grund av att vi har en effektbrist, med andra ord när vi behöver elen så finns den inte tillgänglig. 

Sverige är indelat i fyra olika elområden där vi tillhör elområde 3. Det är elområdena som till allra största del påverkar priserna till slutkonsumenten. Den lilla produktionen som denna vindkraftspark kan genera skulle alltså vara obetydlig för Norrköpingsbornas plånböcker. 

 

Vi behöver mer el ja. Men vi behöver den från rätt energislag och det är de planerbara energikällorna som faktiskt skulle kunna göra skillnad, inte bara för Norrköping utan hela Sveriges ekonomi. Vänsterkanten är alltid ivrig att peka på att det tar lång tid att bygga kärnkraftverk, men sanningen är att i genomsnitt tar det minst lika lång tid att bygga en vindkraftspark som dessutom är sämre för miljön och bidrar till mer koldioxidutsläpp per kW/h. Men svara gärna SSU hur ni ställer er till de symbolpolitiska skäl utan någon som helst klimatnytta som drev era regeringar till att stänga ned fullt fungerande kärnkraftsreaktorer som utgör grunden i vårt energisystem?

 

SSU lyfter att det egentligen är de som värnar de närboende och att få ett ersättningssystem på plats som kompenserar de vars fastigheter sjunker i värde och vars boendemiljö kraftigt förändras. Det får oss att undra om SSU dels har tagit del av de motioner som lades av bland andra Moderaterna under sin egen regeringstid senaste mandatperioden. 

 

Men också om SSU tagit del av debatten utifrån de närboendes perspektiv, det förefaller onekligen inte så. Speciellt inte eftersom det på nationell nivå, på socialdemokratiskt initiativ, drivs att avskaffa kommunernas vetorätt gällande vindkraftsetableringar. Socialdemokraterna, för er information SSU, driver inte en stark lokal självstyrelse med den enskilda människan i fokus. Ni driver en politik som är för förstatligande och centralisering av beslut så att det nationella perspektivet suddar ut det lokala och lämnar individen långt ifrån inflytande över de beslut som drabbar henne.

 

Slutligen håller vi med SSU i deras slutsats att politik handlar om prioriteringar. Men en politik som över tid har nedmonterat planerbar energiförsörjning av symbolpolitiska skäl är knappast vad vi ser bra prioriteringar. Sverige och Norrköping behöver en bättre energipolitik som faktiskt fungerar och prioriterar billig, effektiv och ren el. Vi behöver ett samlat grepp kring frågan och ha stor respekt för de individer som bor uppe på Klintaberget men även inse att denna fråga är komplex och alldeles för stor för både SSU Norrköping men även för Socialdemokraterna i Norrköping att lösa själva. För medans SSU läser sagoböcker kommer högersidan av politiken lösa problemen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa