Det är dags att börja ta ansvar för elproduktionen

Vi håller med om att kärnkraften har en stor roll att spela i vår framtida energiförsörjning, men om vi menar allvar med att lösa klimatkrisen måste vi ha med alla fossilfria energislag i ekvationen, skriver SSU:arna Gustav Granström och Love Huddén.
Vi håller med om att kärnkraften har en stor roll att spela i vår framtida energiförsörjning, men om vi menar allvar med att lösa klimatkrisen måste vi ha med alla fossilfria energislag i ekvationen, skriver SSU:arna Gustav Granström och Love Huddén.

Vi argumenterar inte för att enskilda vindkraftparker kan sänka priset på vår lokala el, utan menar snarare att vi måste se helhetsbilden, skriver SSU:arna Gustav Granström och Love Huddén i en replik.

Debatt 13 maj 2023 12:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Det är dags att sluta läsa sagor och se verkligheten" NT 4/5

Om en så stor kommun som Norrköping frånsäger sig allt ansvar från egen elförsörjning skapar det problem. Som en kommun med en hög elförbrukning måste vi stoltsera med egenansvar och delaktighet gällande vår elproduktion. Vidare har stora näringslivsaktörer aktivt och öppet valt bort Norrköping som alternativ som konsekvens av den bristande närproducerade elen. Visst sätts priset på elen i områden, men att ha tillgång till stabil och närproducerad el är en stor fördel för näringslivet i allmänhet, och i synnerhet för energikrävande industrier.


Debattörerna använder sig dessutom av olika måttstockar när de jämför de olika energislagen. Ja, det kan ta sju år att bygga ny kärnkraft, men då exluderar man utredningar, miljöprövningar, planering och så mycket mer. Slår man ihop det tar det betydligt längre tid
att bygga kärnkraft jämfört med vindkraft från idé till verklighet, detta gäller framförallt SMR som ju är en teknik som över huvud taget inte existerar ännu. Med det sagt ska kraftslag inte diskrimineras, vi behöver bygga ut all fossilfri elproduktion. När näringslivet står i kö för att bygga vindkraft, varför ska då det offentliga vara en irrationell stoppkloss i detta?


Vidare tycker vi att det är väldigt intressant att KDU Östergötland har valt att delta i repliken,för vad var egentligen Kristdemokraternas syn på frågan innan valet? I SVTs valkompass fick de olika partierna i Norrköping ta ställning till påståendet att: “Kommunen ska verka för att det byggs18 nya vindkraftverk vid Klintaberget”. Kristdemokraterna var det enda partiet som ställde sig mycket positiva till påståendet och svarade med att: “Olika former av elproduktion behövs. Vi ska inte stoppa projektet genom att använda vårt veto utan tillåta Länsstyrelsen göra en miljöprövning av projektet”. Är detta ännu ett exempel på Johan Pehrson-doktrinen, där man säger en sak innan valet och en helt annan efteråt?


Vi ser allvarligt på MUF och KDU Östergötlands benägenhet att frånse verkligheten till förmån för ren smutskastning av den föregående regeringen. Nej, sossarna och miljöpartiet har inte stängt några kärnkraftverk med politiska motiv, bortsett från en av de två reaktorerna
i Barsebäck som lades ned av diplomatiska skäl. Resterande reaktorer, som stängts under de två tidigare mandatperioderna, har stängts för att bolagen som äger dem inte sett det som finansiellt hållbart att hålla dem i drift. 

Vidare så driver Socialdemokraterna INTE för att avskaffa det kommunala vetot på vindkraftsetableringar, snarare syftar vi på att:
"Kommunernas vetorätt ska bli mer förutsägbar och komma till uttryck tidigare i processen". Var MUF och KDU har fått sin information ifrån kan vi inte förstå, men att använda sig av desinformation kommer att skada förtroendet för politiken.


Avslutningsvis så menar vi på att Norrköping ska ta ansvar i den gröna omställningen, inte stå bredvid och kolla på. Vi håller med om att kärnkraften har en stor roll att spela i vår framtida energiförsörjning, men om vi menar allvar med att lösa klimatkrisen måste vi ha med alla fossilfria energislag i ekvationen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa