De mindre kommunerna får inte del av regionens kaka

I en tidigare debattartikel har jag lyft fram obalansen mellan hur de regionala arbetstillfällena finns fördelade i Östergötland.

I nuläget gynnas de större kommunerna av den utveckling som sker kopplat till en stor mängd arbetstillfällen medan de mindre kommunerna genom regionskatten sponsrar denna utveckling utan att själva få ta del av kakan, skriver Jenny Elander Ek (C).

I nuläget gynnas de större kommunerna av den utveckling som sker kopplat till en stor mängd arbetstillfällen medan de mindre kommunerna genom regionskatten sponsrar denna utveckling utan att själva få ta del av kakan, skriver Jenny Elander Ek (C).

Foto: Patrik Selsfors

Debatt2022-08-31 09:07
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Jenny Elander Ek sänder dubbla budskap" NT 21/8

I nuläget gynnas de större kommunerna av den utveckling som sker kopplat till en stor mängd arbetstillfällen medan de mindre kommunerna genom regionskatten sponsrar denna utveckling utan att själva få ta del av kakan. Anna Nilsson har i en replik kritiserat förslaget både i sak och kopplat till beslut som jag tidigare varit med och fattat. 

Jag vill börja med att jag självklart inte tror att det är möjligt eller lämpligt att flytta sjukhusen från de platser de idag är lokaliserade, vilket jag tror att Anna Nilsson också inser. Men det finns andra delar av den regionala organisationen som kan vara lämpad att flytta ut, både inom sjukvård och regional utveckling men även administrativa- eller ledningsfunktioner. 

Avsikten med mitt förslag är att peka på ojämlikheten som råder idag där regional utveckling syftar till att ta tillvara hela Östergötlands kraft och potential men som missar det uppenbara ansvaret och vinsten med att genom den egna organisationen bidra till platsutveckling genom arbetstillfällen. 

Vad gäller skärgårdsutvecklare är det en tjänst som samfinansieras av Valdemarsvik, Söderköping, Norrköping och Region Östergötland till lika delar. Tjänstepersonen ska sedan finnas tillgänglig och på plats hos alla fyra aktörer regelbundet. Senast har Valdemarsvik varit arbetsgivarkommun, innan dess var det Söderköping och nu Region Östergötland. 

Den uppenbara poängen är att tjänstepersonen kommer att finnas på plats i Valdemarsvik även fortsättningsvis, precis som tanken är med denna samverkansstruktur kring funktionen skärgårdsutvecklare. Hade Anna Nilsson haft något emot detta hade hon haft möjlighet att yrka på något annat upplägg i samband med att beslutet togs i kommunstyrelsen, men det gjorde hon inte.

Det är fascinerande att Anna Nilsson kritiserar ett förslag som är tänkt att utjämna skillnaderna i hur större och mindre kommuner idag gynnas av den regionala strukturen. Jag har alltid uppfattat det som att Anna Nilsson och undertecknad har samma syn och åsikt kring hur lätt det är att mindre kommuner missgynnas i samverkanskonstruktioner med andra parter och att vi behöver motverka en sådan centralisering. Efter detta meningsutbyte är jag besviken över att behöva ändra min uppfattning kring min och Anna Nilssons samsyn i frågan.