Centerpartiets arbete för en trygg förlossningsvård

Det är önskvärt att det ska finnas större valfrihet inom förlossningsvården, med en sammanhållen vårdkedja före, under och efter förlossning så att varje kvinna och förälder kan uppleva en trygg och stressfri förlossning av hög kvalitet, skriver Kerstin Sjöberg och Julie Tran.
Det är önskvärt att det ska finnas större valfrihet inom förlossningsvården, med en sammanhållen vårdkedja före, under och efter förlossning så att varje kvinna och förälder kan uppleva en trygg och stressfri förlossning av hög kvalitet, skriver Kerstin Sjöberg och Julie Tran.

Från Centerpartiet ser vi med förtvivlan på den tuffa situation som råder inom förlossningsvården i Östergötland.

Debatt 18 maj 2023 08:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Bristen på barnmorskor kvarstår i Region Östergötland" NT 12/5

Vår ambition är att förlossningsvården ska prioriteras högre. Vi ska erbjuda en kvalitativ, trygg och stressfri vård. För detta krävs större följsamhet för varje födande kvinnas behov. Det är önskvärt att det ska finnas större valfrihet inom förlossningsvården, med en sammanhållen vårdkedja före, under och efter förlossning så att varje kvinna och förälder kan uppleva en trygg och stressfri förlossning av hög kvalitet.

Att inte veta om det är fullt på närmaste förlossningsklinik, att inte veta att personalen helhjärtat kan ägna sig åt just vår förlossning, att inte veta om barnmorskan behövt jobba över och är inne på arbetspass nummer två utan möjlighet till återhämtning från arbetspass nummer ett. Detta är inte acceptabla förutsättningar för en god förlossningsvård, inte heller för en trygg förlossningsupplevelse för den nya familjen. 

I den gravidrapport som vi i Centerpartiet tog fram hösten 2022 är en av punkterna att införa principen en födande – en barnmorska, som i praktiken kan handla om ett begränsat team. Detta för att få träffa samma barnmorskor under graviditet, förlossning och eftervård. Det ger ökad trygghet, färre förlossningsskador och snabbare anknytning till barnet. Metoden kallas ofta caseload. Arbetssättet ger också bättre arbetsmiljö och förordas av många barnmorskor. 

Under förra mandatperioden när C var del av den styrande koalitionen var det naturligt att bifalla ett nämndinitiativ om stärkt förlossningsvård. Ett beslut var att ta fram underlag och förslag till hur etablering av barnmorskeledd förlossningsavdelning kan genomföras i Region Östergötland. Denna vecka (10 maj) fattade nuvarande majoritet M, KD, L och SD beslutet att inte införa barnmorskeledd förlossningsavdelning. 

Detta är minst sagt anmärkningsvärt. I underlaget för beslutat har inte ens möjligheten att detta skulle kunna ge fler barnmorskor till förlossningsvården beaktats. Den födande kvinnans behov av förberedelse och trygghet, och hur barnmorskeledd förlossningsavdelning då kan ha en roll saknas också i beslutsunderlaget. Från oppositionen var vår enda möjlighet att reservera oss mot det beklagliga beslutet. 

Uppenbarligen är inte kvinnosjukvård, förlossningsvård och god arbetsmiljö för barnmorskor något som prioriteras av den nuvarande majoritet M, KD, L och SD. Från Centerpartiet kommer vi fortsätta lägga förslag för att förbättra kompetensförsörjning och säkra god hälso-och sjukvård i förhoppning att i alla fall någon del av styret tar sitt förnuft till fånga. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa