Bristen på barnmorskor kvarstår i Region Östergötland

Vi känner en stor oro för att risken för överbeläggningar och hänvisningar av födande till andra kliniker kommer att öka, tillgängligheten till mödravård och preventivmedelsrådgivning kommer att försämras, skriver barnmorskorna Ida Hallsten och Åsa Hermanson. Genrebild.
Vi känner en stor oro för att risken för överbeläggningar och hänvisningar av födande till andra kliniker kommer att öka, tillgängligheten till mödravård och preventivmedelsrådgivning kommer att försämras, skriver barnmorskorna Ida Hallsten och Åsa Hermanson. Genrebild.

Barnmorska är ett fantastiskt yrke som finns med individen genom den sexuella och reproduktiva hälsan under hela livet. Men vi behöver fler kollegor!

Debatt 12 maj 2023 15:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Och inte bara på förlossningen utan också för att klara av att driva samtliga verksamheter inom kvinnohälsa även under sommaren. Det viktigaste är att regionen höjer grundbemanningen, genom reella satsningar på barnmorskors villkor. 

Den 5 maj firade vi Internationella yrkesdagen för barnmorskor, som Vårdförbundet organiserar och tecknar kollektivavtal samt driver professionsfrågor för. Faktum är att vi barnmorskor inte enbart arbetar med graviditet, förlossning och eftervård utan även med sexuell och reproduktiv hälsa på ungdomsmottagningar, barnmorskemottagningar, gynmottagningar och abortmottagningar med preventivmedelsrådgivning och förskrivning, gynekologiska cellprover, ultraljud, abortrådgivning och vård. 

Det är idag brist på barnmorskor i 21 av 21 regioner och tyvärr ligger region Östergötland på plats 21. Bristen på barnmorskor varierar mellan verksamheterna, där det finns goda exempel där man via aktiv rekrytering och god samverkan lyckats anställa fler barnmorskor. Men trots detta är det få verksamheter som har en optimal grundbemanning, och för vissa hålls verksamheten flytande med ett högt antal hyrbarnmorskor. 

Denna lösning är tyvärr alltför vanligt förekommande inom sjukvården, vilket leder till en mycket oattraktiv arbetsmiljö och svårigheter att upprätthålla en god vård. Tyvärr tar inte politikerna sitt ansvar i frågan utan de som sliter mest med att försöka få bemanning och semestrar att gå ihop är första linjen chefer och de anställda som tänjer på sina gränser genom att sälja värdefulla semesterveckor och ta extra- och dubbelpass. 

Men pusslet kommer ändå inte gå ihop och det blir patienterna och barnmorskorna som får betala priset. Vi känner en stor oro för att risken för överbeläggningar och hänvisningar av födande till andra kliniker kommer att öka, tillgängligheten till mödravård och preventivmedelsrådgivning kommer att försämras. Många barnmorskor kommer att få arbeta extremt mycket övertid vilket leder till ohälsa, sjukskrivningar och uppsägningar. Det finns dock stora möjligheter att förändra läget i regionen och vi barnmorskor vet hur:

• Vi vill arbeta personcentrerat i hela vårdkedjan och enligt principen ”en födande– en barnmorska”, inte springa mellan 3-4 födslar samtidigt 

• Att fler ges förutsättningar att gå upp på heltid. Hela 60 procent av barnmorskorna arbetar deltid för att arbetssituationen är för ansträngande 

• Många barnmorskor har helt lämnat yrket, bland annat på grund av löneläget. De kan återrekryteras genom att förbättra arbetsvillkoren, inom ramen för våra kollektivavtal 

• Gravida och födande bör kunna påverka sin vård mer, ett exempel är barnmorskeledda enheter 


Vi efterlyser att region Östergötland agerar långsiktigt för att förbättra kompetensförsörjningen. Det är dags att regionen agerar så att regionens invånare får den goda och säkra hälso- och sjukvård de har rätt till.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa