Att bejaka Holmens planer på vindkraft – varför då?

Att oppositionsråden för S, C och MP har en annan uppfattning än Borgerlig Samverkan i olika sakfrågor är inget att höja på ögonbrynen för.

Hur man än ser på saken innebär Holmens vindkraftsprojekt vid Klintaberget inte ”en snabb ökning av energiproduktionen”, skriver Catharina Roos och Per-Olov Strandberg, RVNO.

Hur man än ser på saken innebär Holmens vindkraftsprojekt vid Klintaberget inte ”en snabb ökning av energiproduktionen”, skriver Catharina Roos och Per-Olov Strandberg, RVNO.

Foto: Widar Anersson/Susanna Beskow Norgren

Debatt2022-11-01 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Självklart bejaka Holmens planer på vindkraft" NT 27/10

Det är emellertid klädsamt att vara någorlunda insatt i sakfrågan innan man ger sig in i debatten. 

Förvisso är det så att ”Svenska Kraftnät förbereder planer för att kunna ransonera el redan i vinter”. Det betyder emellertid inte att behovet av ny lokalt producerad vindel är akut. När det blåser finns ett elöverskott. Vad som saknas enligt Svenska Kraftnät är planerbar el – inte mer vindel. Det spelar faktiskt ingen roll hur många vindkraftverk som står stilla när det inte blåser. Det resulterar inte i någon planerbar el och planerbar el är det som fattas. 

”I ett läge där vi behöver både en snabb omställning och en snabb ökning av energiproduktionen är det för oss självklart att bejaka Holmens etablering” säger oppositionsråden. Vad betyder ”snabb ökning av energiproduktionen”? Holmen har nu under två års tid lagt en död hand över ett stort område runt Klintaberget. 

Först i juni i år har Holmen lämnat in sin tillståndsansökan till länsstyrelsen. Den kommer inte att kungöras innan den är komplett. I Västerbotten där Holmen driver ett liknande projekt tog det sju år från det att tillståndsansökan lämnades in fram till dess att den kungjordes. 

Därefter vidtar tillståndsprocessen som inklusive domstolsförfaranden erfarenhetsmässigt kommer att ta mellan tre och fem år. Om tillstånd lämnas vill Holmen därefter att ha sju år på sig att bygga och driftsätta vindkraftsanläggningen.

Om allt ”går på räls” kan Holmens vindkraftsetablering leverera el runt 2032, men mer sannolikt runt 2040.

Hur man än ser på saken innebär Holmens vindkraftsprojekt vid Klintaberget inte ”en snabb ökning av energiproduktionen”. Vad oppositionsråden bejakar är att småhusägare och småföretag under många år framåt inte kan planera sin tillvaro och där den sannolika utgången av tillståndsprocessen är att Holmen inte kommer att få begärt tillstånd.