Anpassa Vårdcentrum efter Valdemarsviks förhållanden

Kommunalråden Lars Beckman och Nhela Ali skriver i ett debattinlägg om planerna på ett vårdcentrum i Valdemarsvik.

Debatt 30 augusti 2022 18:30
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Varför vårdcentrum i Valdemarsvik?" NT 22/8

Att i samband med renoveringen av Vammarhöjden tillsammans med regionen tillskapa ett vårdcentrum anpassat till Valdemarsviks behov och storlek ser vi från Moderaterna som positivt. Det finns många fördelar med ett vårdcentrum bland annat utökning av närsjukvårdsplatser som ger möjlighet till vård som idag måste ges på sjukhus. 

Regionens renovering av vårdcentralen är också oerhört viktig. Att det finns en bra välfungerande vårdcentral i Valdemarsvik är en avgörande faktor för kommunens utveckling.

 

Från kommunens del måste man dock inse vad man åtar sig i projektet med ett vårdcentrum. Vad får olika alternativ för konsekvenser.

Behovet av platser för vård och omsorgsboende har bedömts vara 90 platser i kommunen. Det renoverade Ringgården kommer att ha 30 platser. Utökar man antalet platser på Vammarhöjden till 60 stycken, så är 30+60=90. Vad blir konsekvensen för de mindre boendena i Gryt och Gusum. Man kan som kommunalråden lova att ha allt kvar, men är det realistiskt?

Vi vill ha en storlek på Vammarhöjden som ger möjlighet att behålla de mindre vård- och omsorgs- boendena i Gryt och Gusum. 

 

Sedan finns det ett stort behov i kommunen av anpassade och lättillgängliga bostäder av typ trygghetsboenden. Det är något som kommunen måste jobba med framför allt gentemot andra aktörer på bostadsmarknaden.

Vi behöver heller inte flytta kommunala verksamheter till Vammarhöjden som idag inryms i kommunens egna lokaler. Är det klokt att tomställa egna lokaler för att hyra av någon annan.

 

Moderaterna har den inte alltför konstiga tanken att innan kommunen går in projektet så måste man titta på alternativen och konsekvenserna för hela kommunen och den kommunala verksamheten.

Kommunens andel av projektet är beräknat till 300 miljoner kronor men den beräkningen är gjord innan inflationen och kostnaderna sköt i höjden. Vad är kostnaden idag?

 

Debattörerna menar att kommunen inte behöver betala för investeringskostnaden för att kommunen bara ska hyra lokalerna. Det är väl klart att kostnaden istället dyker upp på hyresfakturan. I det sammanhanget blir det bekymmersamt när socialdemokratiska kommunalråden börjar prata om ”manna från himlen”, det finns ett annat kanske mer tänkvärt uttryck som passar bättre ”det finns inga gratisluncher”

Gärna ett vårdcentrum men i en version anpassad till Valdemarsviks storlek och ekonomi.


 
 
 
 
 
 
Valdemarsvik: Valet 2022

Fortsatta samtal för att hitta ett styre: "Inte något rekord som vi vill inneha"

Fortsatta samtal för att hitta ett styre: "Inte något rekord som vi vill inneha"

Här fördubblade KD sina mandat: "Vi är jättenöjda och stolta över vad vi har åstadkommit"

Här fördubblade KD sina mandat: "Vi är jättenöjda och stolta över vad vi har åstadkommit"
Visa fler
Ämnen du kan följa