Varför vårdcentrum i Valdemarsvik?

Vi har långt till sjukhus. I framtiden kommer alltmer avancerad sjukvård att bedrivas i hemmen med kompletterande vårdbesök.

Debatt 22 augusti 2022 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kraven på kommunens vård kommer därför att öka. Om vi ska kunna klara detta är en väl fungerande närsjukvård avgörande. Även för den med enklare hälsoproblem är det ett framsteg om man i ännu större utsträckning än idag kan få hjälp på hemmaplan. 

Regionen har beslutat investera 400 miljoner i renovering av vårdcentralen, vård- och omsorgsboendet och centralköket på Vammarhöjden. Regionen vill med kommunen som hyresgäst skapa ett vårdcentrum som kan ge oss den vård vi behöver i livets alla skeden.

 

Förslaget till utformning av vårdcentrum vidareutvecklar det nära samarbetet mellan vårdcentralen och kommunen. Basen för vårdcentrum blir liksom hittills vårdcentralen, folktandvården, regionens rehab-verksamhet, vård och omsorgsboendet med närsjukvårds- och korttidsplatser. Till detta kommer familjecentral, ambulanssjukvård, kommunal hemsjukvård och delar av kommunens hemtjänst. Samlokaliseringen ger stora samordningsfördelar, förutsättningar att rekrytera personal och bästa möjliga vård.

 

Familjecentralen ska innehålla barnavårdscentral med öppen förskola, ungdomshälsa och kvinnohälsa liksom möjlighet till socialt stöd. Idag finns ingen familjecentral och för delar av verksamheten måste man åka till andra kommuner. Denna förändring är oerhört viktig för att förebygga ohälsa och ge stöd till barn och unga.

 

Trots att kommunen tackat ja till regionens erbjudande vill nu ett antal partier ta bort vissa delar som kommunen ska hyra och därmed förlora de vinster som samlokaliseringen skulle ge.

Behovet av antal platser på Vård och omsorgsboendet har skapat mest debatt. Idag finns det 48 platser på Vammarhöjden. Samtliga boende är antingen dementa eller lider av allvarliga sjukdomar och har behov av kvalificerad vård. Lokalerna är nedslitna och inte alls anpassade för den verksamhet som bedrivs där idag. Om vi inte hade fått möjligheten att skapa ett vårdcentrum tillsammans med regionen så skulle vi blivit tvungna att själva investera i ett nytt vård- och omsorgsboende.

 

I Valdemarsvik har vi fler äldre äldre än i genomsnittet i Sverige. Varannan person är 65 år eller äldre. Vi ligger på fjärde plats när det gäller ökningen av 85+. 60 procent av dem som är 85 år eller äldre har två eller flera kroniska sjukdomar. Mot denna bakgrund kommer platserna på Vammarhöjden, Ringgården, Gusum och Åldersro sammanlagt inte att räcka till för behovet av vård- och omsorgsplatser, korttidsplatser och närsjukvårdsplatser. Därför bör antalet platser på Vammarhöjden ökas till 60. 

De partier som vill minska ambitionerna och ta bort olika delar av verksamheten anser att vi inte har råd. Detta trots att kommunen inte ska göra investeringen utan hyra sin del av lokalerna av regionen. De verkar tycka att vi ska följa devisen ”När det regnar manna från himlen har den fattige ingen sked.”

För oss socialdemokrater är omsorgen om sjuka, barn och äldre den viktigaste kommunala uppgiften. Därför kommer vi helhjärtat arbeta för ett komplett Vårdcentrum. Vi är beredda att ta ansvar för höjningen av hyreskostnaderna som det kommer att leda till eftersom vi är övertygade om att ett komplett vårdcentrum är det allra bästa för våra kommuninnevånare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa