Alliansen tar inte ekonomiskt ansvar

”Vi ser inget behov av höjd skatt i Söderköping” är rubriken på den styrande borgerliga alliansens debattartikel.

Tyvärr tar inte den styrande borgerliga majoriteten ekonomiskt ansvar för att klara en värdig äldreomsorg där behoven bara växer de närmaste tio åren, skriver vänsterpartisterna Björn Grip och Marja Bergström

Tyvärr tar inte den styrande borgerliga majoriteten ekonomiskt ansvar för att klara en värdig äldreomsorg där behoven bara växer de närmaste tio åren, skriver vänsterpartisterna Björn Grip och Marja Bergström

Foto: Henrik Johansson/Louise Åsenheim

Debatt2022-08-30 20:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

”Vi ser inget behov av att höja skatten i Söderköping” NT 26/8

Samtidigt larmar ledningen för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om att kommunerna missköter vården på äldreboenden (DNdebatt 26/8). Patienter med svår andnöd och ångest har inte getts lugnande medicin på grund av brist på sjuksköterskor. 

Palliativ vård har påbörjats utan individuell medicinsk bedömning. Larm stängs av automatiskt och blöjor har inte bytts på 17 timmar. Långvarig kompetens- och personalbrist märks i den vardagliga omvårdnaden. Sammantaget var bristerna så stora att de påverkade patientsäkerheten i äldreboendena i hela landet, skriver IVO-ledningen.

Framför allt är det tre områden som brister: 

  • Vård i livets slutskede följer inte reglerna
  • Läkemedelshanteringen är inte patientsäker
  • Kontinuitet och dokumentation brister

Detta är en larmrapport som gäller tillståndet i kommunSverige. Vi vet inte om Söderköping märker ut sig positivt eller negativt. Vad vi vet är att det råder brist på erfaren personal och att antalet personer som träffar de äldre på boendena är oacceptabelt många. Kontinuitet och kompetensbrist är ett stort problem. 

Samtidigt är andelen i åldersgruppen 80+ den grupp som ökar mest i Söderköping. Därmed ökar också behoven av såväl särskilt äldreboende som hemtjänst. De senaste åren har socialförvaltningen ständigt varit underbudgeterad. Det gäller inte minst just äldrevården. 

Tyvärr tar inte den styrande borgerliga majoriteten ekonomiskt ansvar för att klara en värdig äldreomsorg där behoven bara växer de närmaste tio åren. För övrigt finns det även andra områden som varit utsatta för allvarliga nedskärningar, inte minst barns och ungdomars fritid och elevsocialt stöd i skolan. Områden som är avgörande för att skapa trygga och väl integrerade ungdomar.

Den borgerliga alliansens uttalande om att hålla nere kommunalskatten – den nästlägsta i Östergötland – betyder att låg skatt för borgarna är överordnad en värdig äldrevård och annan välfärd.

Avgifter och taxor är just nu aktuella. Här håller inte borgarna igen. Taxorna höjs kraftigt, till och med sådant som simundervisning. Argumentet att skatterna måste hållas nere för att ge utrymme för privatkonsumtion gäller uppenbarligen inte när det blir fråga om avgifter för kommunala tjänster. Och avgifterna slår ännu hårdare mot låginkomsttagare än inkomstskatten.