Centrala stationer avgörande för Ostlänkens potential

Östsvenska Handelskammaren avfärdar helt idén om stationslägen utanför stadskärnorna, skriver Pia Carlgren, tillförordnad vd och Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef vid Östsvenska Handelskammaren.
Östsvenska Handelskammaren avfärdar helt idén om stationslägen utanför stadskärnorna, skriver Pia Carlgren, tillförordnad vd och Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef vid Östsvenska Handelskammaren.

Vi välkomnar att Koalition för Östergötland markerar att stationerna längs de nya dubbelspåren måste ligga inne i städerna, skriver företrädare för Östsvenska Handelskammaren.

Debatt 9 februari 2021 13:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Replik

"Den nya stationen måste ligga inne i Norrköping" NT 4/2

Ostlänken, de nya dubbelspåren mellan Linköping och Järna, är en fundamental byggsten för vår regions fortsatta utveckling och hållbara tillväxt. Regeringens besked 2018 gav klartecken för kommunernas planer med stadsutveckling runt centrala stationslägen, 55 000 nya bostäder och bättre möjligheter för pendling och godstrafik – innebärande enorm potential för företag, etableringar, jobbtillfällen och regional attraktionskraft. 

Trafikverkets utredningsförslag med externa stationslägen utanför städerna kastar dessvärre en skugga av tvivel över de långtgående planerna. Skälet påstås vara att spara medel för bland annat eftersatt underhåll av Sveriges befintliga infrastruktur. Östsvenska Handelskammaren avfärdar helt idén om stationslägen utanför stadskärnorna. Vi delar uppfattningen att det finns ett stort underhållsbehov av befintlig infrastruktur, men det får inte tillgodoses på bekostnad av viktiga investeringar för Sveriges framtid. 

Vi ifrågasätter även argumentet att externa stationer skulle spara resurser. Snarare skulle de innebära resursslöseri, då de nya spåren inte skulle få samma lönsamma effekter. Istället för en citynära, integrerad pulsåder skulle Ostlänken bli en perifera spår för enstaka resor, som därmed inte kommer frigöra tillräcklig kapacitet på dagens befintliga spår för pendel- och godstrafik. Det kan vi som företrädare för det regionala näringslivet inte gå med på. 

Handelskammaren delar åsikten som Koalition för Östergötland ger uttryck för i denna fråga; ovanstående skapar en osäkerhet som kan hämma planering och kommande investeringar kopplat till Ostlänken. Det är av avgörande vikt att Trafikverket förkastar förslagen om externa stationslägen, och fortskrider enligt befintlig, beslutad plan, vilket också infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) hela tiden framfört. Sätt stopp för spekulationerna och se till att Ostlänken – och vår region – når sin fulla potential. 

Ämnen du kan följa