Fortsätt undersök lämplig plats för vindkraftsparken

Länge har Holmen genom så kallad certifiering garanterat aktieägarna den biologiska mångfalden i Kolmården, skriver Gunnar Ljunggren.
Länge har Holmen genom så kallad certifiering garanterat aktieägarna den biologiska mångfalden i Kolmården, skriver Gunnar Ljunggren.

I över två decennier har undertecknad försvarat tjäderns urgamla rätt att existera i Sörsjön - Simonstorps-området, vilket hyser tre av de största tjäderspelen på Kolmården. Ett bevis för att skogen där är frisk.

Insändare 5 april 2021 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Holmens vindkraft - en del av lösningen på klimathotet" NT 25/3

Detta har lyckats sen Holmens skogschef, gått med på dessa tre ”tjäderlek-zoner”. 

Länge har Holmen genom så kallad certifiering garanterat aktieägarna den biologiska mångfalden i Kolmården. 

Den dåvarande koncernchefen själv signalerade dessutom ett omtag av hänsyn till Norrköpingsbornas behov av sitt rekreations-område Sörsjön, då tjäderdebattens vågor gick höga. 

Var är all denna Holmen-hänsyn nu i skuggan av den växande vindkraften? Glömda är naturvännerna och bärplockarna och inte minst de på platsen boende, de nu förtvivlade. 

Kort sagt alla de som i generationer hämtat ny livskraft bland berg och sjö, kärr och fly, där sångsvanens rop ekar om dagen, lommens om natten. Där tranor kliver om våren, kronhjortar brölar om hösten. Lägg därtill de talrika havsörnarna!

Vilken av Sveriges kommuner, av samma storlek som Norrköping, kan ståta med en sådan rik natur inpå knutarna!

Nu blåser nya vindar! Biologisk mångfald har fått vika för el till varje pris, då en raskt utbyggd vindkraft automatiskt, enligt Holmen, skapar ”attraktiva kommuner att arbeta, bo och vistas i”. 

Att denna snäva miljösyn inte alltid är applicerbar på verkligheten, visar med all önskvärd tydlighet det hot, som nu vilar över Sörsjön-Simonstorps-området.  

 

Vad vill vi ge kommande generationer? En biologisk mångfald, som skapar bestående livskraft åt natur och människor? Eller ett asfalterat industriområde, sönderskuret av tillfartsvägar, där människor och djur drivits bort med stöd av bolagets minst sagt sköra motivering : ”Vi har undersökt hela vårt markinnehav från norr till söder.” 

Svaret på detta Holmens försvar blir ett lika vänligt som självklart: Undersök vidare. Gör ett nytt omtag. 

Äger man så väldiga arealer som Holmen, bör man också klara att skona sin närmaste skog. I all synnerhet som just den skogen av hävd är ett ”måste” för oss, som lever och verkar i denna del av landet.   

 

Vi ber därvid vänligen Holmen-koncernen sluta med att skuldbelägga oss, som värnar om vår närmiljö, med att hävda att vi därigenom sviker Sveriges behov av mer el. 

Samma tunnelseende vidlåder Holmens vilja att resa 17 lika höga vindkraftverk vid det ytterst känsliga våtmarks-området ”Stora Mossen” norr om Finspång. 

Inte ett ord nämns i företagets beskrivning om orrspelet, vilket räknar över 20 tuppar - unikt i vår del av landet. 

 

Stora Mossen, den tredje största av Östergötlands mossar, ett Natura 2000-område avsatt som fristad för sitt stora antal rastande och häckande fåglar, vilket nu hotas att utarmas av dränering och nedsmutsas av buller från 17 roterande, blinkande rotorblad. 

Ett dylikt ingrepp i Stora Mossens absoluta närhet vore helt enkelt förödande!

Ämnen du kan följa