Olika uppfattningar i ödesfrågan

Sälja eller inte sälja. Det är frågan på Dolphins extra årsmöte på onsdagskvällen.

14 maj 2019 22:00

LÄS MER:Krönika: Nu hänger frågetecknen tätt i taket

Styrelsens förslag till medlemmarna är att Stadium Arena (Norrköping Arena AB) ska säljas. Det ska finnas två induktiva bud på 210 miljoner kronor.

Det är på dagordningens paragraf sju föreningens framtid ska avgöras.

I det beslutsunderlag föreningen presenterat berättas att den tioåriga arenan står inför ”större underhållsinvesteringar”. Samtidigt har föreningens kostnader ökat och intäkterna har inte blivit de förväntade.

Enligt styrelsen har föreningen svårt att betala sina löpande kostnader och riskerar att komma på obestånd redan i slutet av maj månad.

Skulle föreningen tvingas ställa in betalningarna kan detta leda föreningen till konkurs.

I förslaget uppges att koncernen går mot ett minus på drygt två miljoner för 2018/19.

Det finns medlemmar som ifrågasätter de uppgifterna.

– Jag har begärt en likviditetsrapport från styrelsen i tre veckor, men det har inte kommit några siffror. Jag vet inte om föreningen verkligen behöver sälja arenan, säger Johan Lind, coach, förälder och lärare på basketgymnasiet.

Han berättar att det finns ett utbrett missnöje bland många med att föreningen dragit över kostnadsbudgeten då intäktsbudgeten varit i balans.

Enligt honom finns det inte något färdigt motbud till styrelsens förslag.

– Jag antar att styrelsen vid mötet kommer att visa hur det ekonomiska läget ser ut. Nu saknas underlag till att ta beslut på, säger Lind.

Att sälja är det enda gångbara alternativet för att säkra föreningens framtid, enligt styrelsen. Det skulle ge föreningen minst 45 miljoner kronor, innan de interna skulderna reglerats. Föreningen kan vid en försäljning försäkras om samma tillgänglighet på oförändrade villkor.

”Dolphins skulle bli den i särklass starkaste basketföreningen i Sverige”, har Bosse Sundberg, ordförande i arenabolaget, sagt i en tidigare intervju.

Nackdelen med att sälja arenan?

– Att inte längre äga den och kunna göra vad vi vill där, svarar Johan Lind.

Han är kritisk mot hur styrelsen skött föreningens ekonomi.

– Styrelsen har varit klantig. Arenan har gått plus varje år. En svag ledning har gått över budget varje år.

Om det visar sig att en försäljning är nödvändig?

– Jag har aldrig motsatt mig det, om det verkligen behövs. Jag tror inte att det behövs. Det är min förhoppning.

Han påminner om alla goda resultat föreningen nått genom åren, bland såväl ungdom som elit.

– Oavsett hur det går nu måste alla hjälpas åt för klubbens bästa. Det är tråkigt att det har blivit mycket negativt. Det positiva är att många engagerat sig för att stötta klubben, säger Johan Lind.

Dolphins ordförande Mattias Ottosson har avböjt att kommentera situationen före mötet. ”Men jag finns tillgänglig efter mötet”, hälsar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Christer Andersson