Miljonunderskott kan dela Dolphins

Dolphins har planer på att separera barn- och ungdomsbasketen från elitlagen. En orsak är klubbens kraftiga underskott. "Det handlar om sjusiffriga belopp", säger ordförande Mattias Ottosson.

20 mars 2019 21:00

Dolphins har haft vikande publik- och sponsorintäkter under de senaste åren, trots de sportsliga framgångarna.

Årets budget var lagd med röda siffror.

– Vi är ingen vinstmaskin på det ekonomiska planet. Vi har haft ett antal tuffa år hittills. Årets budget var lagd med ett minusresultat. Vi har levt mycket på arenan men den är tio år nu och det börjar komma investeringsbehov. Därför måste vi balansera intäkter med utgifter, säger Dolphins ordförande Mattias Ottosson.

Samtidigt pekar det mesta på att årets underskott blir extra stort.

– Det handlar om sjusiffriga belopp. Exakt hur stora de är vill jag inte säga.

Klubben jobbar på att försöka jämna ut intäkts- samt utgiftssidan. Men Dolphins ordförande berättar att det är mot det perspektivet det finns planer på att separera ungdomsverksamheten med elitverksamheten.

– Det finns en diskussion om att göra det med bakgrund till att det är tufft ekonomiskt. I grund och botten handlar det om att säkerställa hjärtverksamheten som är barn- och ungdomsbasketen. Vi vill markera att det är den som är kärnan. Utan den kan det inte existera någon elitverksamhet och då skulle sporten dö ut. Det vill vi inte äventyra, säger Ottosson.

När kan det bli aktuellt om styrelsen tar ett sådant beslut?

– Vi jobbar på som vanligt men vi har ett brutet räkenskapsår. Kommer vi fram till något, kan det ske genom ett extra årsmöte.

Finns det planer på att sälja arenan?

– Arenan är basen för vår verksamhet. Det kan man inte göra kortsiktigt, utan bara för att säkerställa något på lång sikt.

Är årets slutspel i fara för elitlagen?

– Säsongen rullar på som planerat. Till nästa säsong kommer det att krävas ändringar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf Stråhle