Klartecken för IFK:s nya anläggning

IFK Norrköping kommer att få arrendera Himmelstalund Norra för sin nya anläggning – om en ny detaljplan godkänns. "Vi är positiva till att området används mer", säger Viktor Månsson på kultur- och fritidsnämnden.

27 november 2017 19:55

I takt med markförsäljningarna och att den södra konstgräsplanen tagits ur drift har IFK Norrköpings Östgötaporten blivit allt mer trångbott.

Samtidigt har verksamheten utökats.

Det är till en så kallad "dome" IFK Norrköping vill flytta hela sin ungdomsfotboll och vissa delar av seniorfotbollen vad tidningen erfar.

– Tyvärr är kommunen lite saktfärdigt här. Vi står beredda att beställa en hall med fullstor plan, läktare, omklädningsrum och mötessalar men nu är det någon form av politik som försenar det, sa Peter Hunt på klubbens medlemsmöte i början av november.

Nu är IFK Norrköping ett beslut närmare sin målsättning.

I veckan skrevs det dokument under som gör det möjligt att klubben får arrendera marken vid Himmelstalund Norra.

Frågan om var klubben ska placera sin ungdomsverksamhet har varit en längre följetong sedan klubben övertog lånen på det som tidigare hette Nya Parken, idag Östgötaporten. Först var Bollspelaren aktuell, och nyttjades. Men planerna på en "dome" föll på att ett nytt svampformat bolltält inte skulle få något bygglov då det skulle förstöra stadsbilden allt för mycket.

Senare ville IFK utnyttja planerna och omklädningsrummen vid Himmelstalund södra för sitt mångmiljonsatsning. Men kultur- och fritidsnämnden inventerade nyttjandegraden och ansåg att det upplägget inte var realistiskt.

– De antaganden som gjordes stämde inte med verkligheten, det fanns inga förutsättningar för det, säger Viktor Månsson, enhetschef på kultur- och fritidsverksamheten.

Istället blev Himmelstalund Norra ett mer naturligt alternativ.

– Där finns bara Hagahöjden med ett senior- samt ett ungdomslag och enstaka korpmatcher. Verksamhetsmässigt är det positivt om det kan utnyttjas mer. Tanken är att det ska finnas en inomhushall med konstgräsplan på den nuvarande grusplanen, en konstgräsplan på nuvarande A-planen. Det som är problematiskt med Himmelstalund är att det finns mycket fornlämningar vilket ger begränsningar i hur mycket man kan få bygga, säger Månsson.

Någon tidsplan är inte spikad, men Norrköpings Kommun har vänt på tågordningen och arrenderar ut marken under förutsättning att detaljplansändring går igenom.

– Man får i princip bara bygga på befintlig grund. Nu går ärendet upp i nämnd för ett okej, under förutsättning att detaljplanen går igenom. Sedan är det mark- och exploateringskontroret som skriver arrendeavtalet, säger Månsson.

Arrendetiden ska bli ungefär lika lång som avskrivningstiden för investeringarna.

– Det är en bra hållpunkt. Cirka 20–30 år fram i tiden vet vi inte hur kartan ser ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulf Stråhle