Bolaget flyttar in på området vid E22

JH Bygg flyttar snart in i nybyggda lokaler i området Slussporten utmed E22. "För mig är läget optimalt", säger Joel Hertzman, vd.

14 augusti 2019 05:00

I slutet av 2015 ändrades detaljplanen för området Slussporten från att enbart vara industrimark till att även kunna innehålla service, kontor och annan verksamhet. Det gjorde området mer attraktivt och snart var alla elva tomter sålda. Dock är det bara fyra av tomterna där företag flyttat in idag, men det femte står snart klart och inflytt blir den 1 september. Det är alltså bygg- och fastighetsföretaget JH Bygg som ska ha sitt kontor där, och de kommer även att ha två hyresgäster i huset.

– Jag har bygglov för ytterligare ett hus och där är målsättningen att skapa ett öppet kontorslandskap, där enskilda företag ska kunna samverka, säger Joel Hertzman.

– Vi har ett bra och starkt företagsklimat här och det skulle gynna att fler stannar kvar i kommunen.

Den främsta orsaken till att han valde att bygga i området är det strategiska läget.

– För mig är det optimalt, eftersom det är centrerat i förhållande till mina jobb. Det är 1,5 mil i genomsnitt till våra jobb härifrån. Det innefattar Norrköping, Söderköping, Ringarum, närheten till Östra Husby, Västra Husby och Luddingsbo exempelvis.

Att det fortfarande är många tomter som står tomma i området tror han har flera orsaker. Dels tar avstyckningen hos lantmäteriet och bygglovsprocessen lång tid. Dels är ekonomin tuff för företag som bygger nytt.

– Jag behövde också tid att mogna i hur stort huset skulle vara och jag ritade om det flera gånger innan jag landade i det här, säger Joel Hertzman.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Louise Åsenheim

Ämnen du kan följa