Läkemedlet snart slut på apoteken

Lithionit är slut hos den svenska leverantören. När de svenska apoteken sålt slut sina lager av läkemedlet finns inget mer att tillgå, något som kan få allvarliga konsekvenser för människor med bipolär sjukdom.

8 juli 2019 06:00

Chefläkare Erik Fransson från Motala berättar att en behandling med litium, som används främst mot bipolär sjukdom, i många fall är livsviktigt.

­– Man behandlar allvarliga kroniska sjukdomar med medicinen.

Bipolär sjukdom finns som typ 1 och typ 2 och är en sjukdom som obehandlad kan leda till dödlig utgång. Sjukdomen gör att den drabbade pendlar mellan skov av manier, det vill säga ett kraftigt förhöjt och ibland psykotiskt tillstånd, där man kan fatta irrationella beslut som drabbar en själv och ens omgivning negativt. Detta varvat med skov med depressioner av olika svårighetsgrad.

Lithionit är ett stämmningsstabiliserande läkemedel som, ofta, framgångsrikt lyckas hålla den drabbade från såväl manier som depressioner. På grund av detta är det angeläget att medicinering inte avbryts i onödan och utan läkares inrådan. Avbryter man behandlingen tvärt kan det ge stora konsekvenser för den drabbade.

– Behandlingen stabiliserar skoven och en avbruten behandling kan resultera i stora oangelägenheter och ett stort lidande, säger Erik Fransson.

Det är inte bara det faktum att inte ha medicinen som kan plåga de drabbade.

– Det är klart att det också blir en stor psykologisk stress att inte veta om man kommer ha mediciner, säger Erik Fransson.

I Sverige finns inget utbytbart läkemedel mot Lithionit. Det innebär att patienter som tar den medicinen behöver rådgöra med sin behandlande läkare för att överväga annan behandling, till exempel Litarex. Skillnaden mellan de läkemedlen är att de innehåller olika litiumsalter, Litarex litiumcitrat och Lithionit litiumsulfat. Likheten är att de båda innehåller samma mängd litium, enligt Janusinfo.se.

För tillfället är 405 läkemedel restnoterade enligt Läkemedelsverkets lista över restnoterade läkemedel. De flesta av dessa går att byta ut mot ett läkemedel med samma aktiva substans, men det finns läkemedel som inte är utbytbara och då kan det krävas att man planerar om behandling för den drabbade patienten.

Erik Fransson har märkt av trenden med restade läkemedel.

– Det blir allt vanligare med restnoteringar utan förvarning.

Fakta

Restnoterade läkemedel innebär att de är slut hos leverantör, det kan alltså fortfarande finnas kvar i apotekens lager.

Janusinfo är kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och vårdpersonal.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Linus Elsinen