Kravet på Telia: Vänta med nedsläckning

Norrköpings kommun vill få Telia att vänta med att släcka ned kopparnätet. Först bör fiberutbyggnaden vara klar, anser Karin Jonsson (C).

1 november 2018 06:00

Den 3 december släcker Telia ned kopparnätet på delar av Vikbolandet och flera hushåll blir då utan både fast telefoni och bredband. IP Only, som ska bygga ut bredband till 3 200 hushåll på Vikbolandet, har hittills hunnit med att koppla in 850 av dem. Det kan dröja minst ett år till innan hela utbyggnaden är klar.

– Vi har försökt få dem att vänta, men får bara till svar att bestämt är bestämt. Det har inte varit påverkbart, säger Pär Ljunggren, regionchef för IP Only.

Även vi på redaktionen får beskedet av Telia att datumet 3 december gäller för tolv platser i kommunen (se fotnot).

I nästa vecka ska kommunalrådet Karin Jonsson (C) träffa representanter från Telia för att försöka övertyga dem om att vänta med att stänga ned den fasta telefonin. Telia erbjuder en mobil lösning som ersättning för dem som blir utan fast telefoni och bredband via fiber, men Karin Jonsson menar att det inte är något säkert alternativ.

– På delar av Vikbolandet är det stora problem med mobiltäckningen, inte minst på den sydligaste sidan. Jag tycker att det är dåligt av Telia att inte vänta tills dess att det finns andra alternativ.

Det är just i de områdena som IP Onlys utbyggnad av bredbandsfiber dröjer till någon gång under nästa år. Arbetet är kraftigt försenat. De som skrev kontrakt under 2016 lovades fiber inom två år. Ett löfte som för de allra flesta inte har infriats. I och med det är de inte längre bundna av avtalet med IP Only.

– På Vikbolandet är det färre än vad man kan räkna på en hand som valt att bryta kontrakten, säger Pär Ljunggren.

IP Only vill kunna ta betalt av dem som säger upp kontrakt som löpt ut. Det kan handla om omkring 7 000 kronor i avgift. Pär Ljunggren menar att Konsumentverket ger stöd för att avtalen i vissa fall kan förlängas. Om till exempel förseningar sker utanför fiberaktörens kontroll och dessa i sin tur medför att tidsangivelserna i avtalet förlängs.

– Vi betraktar området som ett pågående projekt där vi har jättestora kostnader för investeringar. Det är därför vi kan ta ut en sådan avgift, men det är varje individuellt fall som behandlas för sig. Ingen av de som hittills har sagt upp avtalet har behövt betala något, säger Pär Ljunggren.

Det är fortfarande stora problem med utbyggnaden. Det saknas markavtal och bristen på grävmaskinister har lett till en diskussion om markägarna själva skulle kunna gräva för kabeln över mindre områden.

– Vi från kommunens sida vill ju gärna att så många som möjligt får tillgång till fibern, säger Karin Jonsson.

Fotnot: Följande telestationer släcks den 3 december: Halsbråten, Hultsvik, Jonsberg, Järstad, Lovisedal, Mem, Petersberg, Skärkind, Svenneby, Tolskepp, Viggeby och Å kyrka.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Petersson