"Vi vill växa i Norrköping"

Bandet klipptes och Statens servicecenter slog på torsdagen upp portarna för sin verksamhet i Norrköping.

17 maj 2018 20:01

Servicecentret erbjuder tjänster åt statliga myndigheter för att effektivisera administrationen. I inledningsskedet sköter kontorets omkring femton anställda lönehanteringen för Transportstyrelsen och Migrationsverket, där de anställda arbetade tidigare. Men en dialog förs med flera myndigheter.

– Nu satsar vi på Norrköping. Det är väldigt roligt att det har blivit av och samarbetet med kommunledningen har fungerat mycket bra, säger Thomas Pålsson, generaldirektör på Statens servicecenter.

– Vi vill växa och jag ser framför mig att vi ska ta hand om lönehantering för alla myndigheter i närområdet. För skattebetalarna är det här en viktig process.

Hur många nya jobb blir det i Norrköping?

– Det beror lite på utvecklingen hur expansivt det blir. Närområdet kan vara ganska stort. Det finns andra städer nära med statlig verksamhet som vi borde samla.

Kontoret kommer i framtiden att växa med ekonomifunktioner som till exempel faktura- och betalningshantering. Men Thomas Pålsson är också medveten om att kontoret står inför svårigheter.

– Myndigheter har egna system, men ska man få vinster och effektivisera kan vi inte ha många olika varianter. Sverige har släpat efter på det här området. Den här resan har andra nordiska länderna redan gjort. Med vår förvaltningsmodell har det varit trögare. Det har varit en tuff process att nå hit.

Från och med 2019 ska Statens servicecenter även driva statens lokala medborgarkontor, vars verksamhet riktar sig till privatpersoner och företagare.

– Alla som gått förbi medborgarkontor har sett köerna. Där vill alla ha en förändring. För oss blir det en stor och mycket spännande uppgift att ta hand om kontoren som ju varit något av en blindtarm på myndigheter som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Pensionsmyndigheten. De har velat lägga ner kontoren, medan regeringen anser att kontoren behövs i glesbygd och utsatta områden, säger Thomas Pålsson.

Statens servicecenter är en statlig myndighet som startade 2012 och sköter administration åt närmare 160 statliga myndigheter. Huvudkontoret finns i Gävle, men verksamhet finns även i Norrköping, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm och Östersund.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sara Segraeus

Ämnen du kan följa