Ishallen kan säljas av kommunen

Sparbankshallen utreds. Intäkterna ökar men nettokostnaderna stiger betydligt snabbare. Ekvationen går inte ihop.

Kvalseriematch mellan Waldemarsviks IF och Kalmar HC. Nu kan Sparbankshallen komma att säljas.

Kvalseriematch mellan Waldemarsviks IF och Kalmar HC. Nu kan Sparbankshallen komma att säljas.

Foto: Mikael Strand/arkiv

Valdemarsviks kommun2019-10-02 19:00

Uppdraget att utreda om en eventuell försäljning av ishallen hamnar på kommunstyrelsens bord på måndag. I takt med att kommunens ekonomi försämras behöver kostnaderna ses över. Att intäkterna de senaste åren ökat till 300 000–350 000 kronor per år är en klen tröst i sammanhanget när nettokostnaderna uppgår till 1,8 miljoner kronor om året inklusive personal. Kommunchefen Monika Hallberg skriver i tjänsteskrivelsen att "ambitionen att öka uthyrningen inte har kommit upp i de nivåer som förväntats". Kommunen gör bedömningen att investeringsbehovet landar på 5,5 miljoner kronor till 2022.

– Jag vet i dag egentligen ingenting om förutsättningarna. Det är det vi kommer att titta på. Men vi kan inte fortsätta att ha så här stora skillnader mellan intäkter och kostnader. Vi ser också att en del utrustning behöver bytas ut.

En utredning ska tillsättas i höst med målet att sälja Sparbankshallen. Förutom att ta fram ett skäligt försäljningspris, kolla marknadsläget och eventuella förväntningar på kommunen handlar det om att säkra fortsättningen för skolans behov och allmänhetens åkning. Resultatet av utredningen redovisas på kommunstyrelsen i december.

– Med det ekonomiska läget vi har är det viktigt att se över alla kostnadsposter och utreda alternativ till dagens lösningar.

Sparbankshallen är byggd år 2000 och är hemmahall för Waldemarsviks IF i division 3. Hallen har cirka 1 000 publikplatser. Uppskattningsvis 40– 60 barn och ungdomar tränar ishockey varje dag i veckorna.

Sparbankshallen i Valdemarsvik kan komma att säljas av kommunen.
Sparbankshallen i Valdemarsvik kan komma att säljas av kommunen.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!