De vill sätta upp fler skyltar längs E22

Utred skyltning och marknadsföring av Gusum och Ringarum inför byggstarten av förbifart Söderköping. Det var lydelsen på en motion som lämnades in av M, KD samt LpO under måndagens fullmäktige.

Oppositionsrådet Per Hollertz (M) var en av dem som låg bakom motionen om skyltning och marknadsföring av Gusum och Ringarum inför bygget av förbifart Söderköping, övriga var KD och Landsbygdspartiet.

Oppositionsrådet Per Hollertz (M) var en av dem som låg bakom motionen om skyltning och marknadsföring av Gusum och Ringarum inför bygget av förbifart Söderköping, övriga var KD och Landsbygdspartiet.

Foto: Patrik Selsfors

Valdemarsviks kommun2019-12-05 17:00

Det är inte bara Söderköping som berörs av det planerade bygget av förbifart Söderköping där en ny sträckning av E22 kommer att göra att köer för broöppningar och trafikljus genom Söderköpings tätort blott blir ett mörkt minne. Diskussioner om en förbifart har förts i decennier och dragits i långbänk mellan Söderköpings kommun, Trafikverket och Göta kanalbolag, men nu verkar det alltså som om byggstart blir av 2022.

Med förbättrad kommunikation och förkortade restider är det här goda nyheter även för Valdemarsviks kommun. På måndagens fullmäktige lämnades en motion in av M, KD samt Landsbygdspartiet, som lyfter de möjligheter förbifarten ger för framförallt den norra delen av kommunen – man vill se skyltning som marknadsför särskilt Gusum samt Ringarum.

– E22 är ju en livsnerv på östkusten, inte bara för Valdemarsvik utan även för Västervik, det kommer att göra skillnad när förbifarten byggs, säger oppositionsrådet Per Hollertz (M).

– Pendlingstiden från till exempel Ringarum till Norrköping kommer ju bara att bli 20–25 minuter och även bussförbindelserna snabbas ju på.

Han tror att det är viktigt för Valdemarsvik att vara på tårna tidigt i processen.

– Jag tror att vi redan nu ska skylta och marknadsföra utåt på de här orterna och visa att här kommer det att finnas ännu bättre möjligheter om några år. Det tror jag är viktigt för både de boende och näringslivet.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!