Avskedad personal stämmer kommunen

Personalärendet i Valdemarsviks kommun ledde till avsked och polisanmälan. Nu har den tidigare anställda lämnat in en stämningsansökan där kommunen krävs på 205 000 kronor i skadestånd.

En tidigare anställd har stämt kommunen efter att ha avskedats tidigare i år.

En tidigare anställd har stämt kommunen efter att ha avskedats tidigare i år.

Foto: Thomas Möller

Valdemarsviks kommun2019-12-04 19:30

Valdemarsviks kommun krävs på 150 000 kronor i allmänt skadestånd samt drygt 55 000 kronor i ekonomiskt skadestånd för utebliven inkomst. Bakom stämningsansökan står en tidigare kommunanställd, som tidigare i höst polisanmäldes och avskedades. Detta då kommunen menade att den anställda skulle ha missbrukat sin ställning för egen vinning under flera års tid.

Stämningsansökan lämnades in till Norrköpings tingsrätt den 27 november och utöver skadestånd yrkar den tidigare kommunanställda på att avskedet är ogiltigt och att anställningen hos Valdemarsviks kommun därför ska bestå till dess att tvisten är avgjord.

Ärendet har varit infekterat, sedan Valdemarsviks kommun i oktober gick ut med information om sin polisanmälan på hemsidan. Detta ledde till reaktioner i sociala medier, där röster höjdes mot hur man behandlar sina anställda. Kommunchefen Monika Hallberg försvarade publiceringen med att man ville undvika ryktesspridning, men texten ändrades senare.

Därefter har den tidigare kommunanställda i sin tur gjort flera polisanmälningar riktade mot Valdemarsviks kommun: en om underlåtenhet att anmäla sjukskrivning till Försäkringskassan trots inlämnat läkarintyg, samt en polisanmälan om grovt förtal. 

Det är advokatfirman Glimstedt som företräder den tidigare kommunanställda och som lämnat in stämningsansökan. Advokat Frida Gullstrand på Glimstedt menar att det är relativt ovanligt med denna sorts ärenden och framhåller själva avskedsskälen som det hon ser som det allvarligaste.

– Vi menar att det som kommunen hävdar ligger till grund för avskedet inte har stöd i lagen om anställningsskydd i den här situationen, säger Frida Gullstrand.

Hon hoppas att ärendet kan tas upp i tingsrätten innan jul, men tillägger att det är beroende av hur mycket domstolen har att göra.

I stämningsansökan yrkar också den tidigare anställda alltjämt på ersättning med ekonomiskt skadestånd, även om tingsrätten finner att arbetsgivaren visat att det funnits laglig grund för uppsägning.

Vi har varit i kontakt med den tidigare kommunanställda, som väljer att inte uttala sig i nuvarande läge. Inte heller kommunchefen Monika Hallberg vill kommentera saken, utöver att hon ser det här som den ena partens inlaga och att kommunen jobbar med sitt underlag inför en förhandling i tingsrätten.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!