– Riktigt roligt! Plötsligt rycker vi fram och tar ett jättestort kliv, säger en belåten Göran Segergren (S), ordförande i barn- och utbildningsutskottet.

Resultatet baseras bland annat på vårterminens betyg för nior och sjätteklassare, andel nior som når gymnasiet och klarar kunskapskraven samt nationella prov i årskurs tre. Här ryms också en sammanställning utifrån en elevenkät från Skolinspektionen som tar upp skolmiljön och trivseln.

– Resultaten åker upp och ner år från år trots alla satsningar. Det vi hoppas på nu i och med den här kraftiga framryckningen är att framgången med kvalitetsutvecklingen håller i sig. Ett kommungemensamt kvalitetsarbete med analyser av resultat, utvärderingar och vidtagande av åtgärder har nu pågått i fem-sex år, säger Göran Segergren.

I nästa mening lyfter han fram pedagogernas insatser med en väl fungerande undervisning som starkt bidragit till goda elevresultat.

– Som politiker är man ibland orolig över utvecklingen i skolan. Vårt mål är att alla elever ska komma in på gymnasieskolan. För framtiden är det mycket viktigt. Dels att de som vuxna framöver ska fungera som goda samhällsmedborgare. Dels att de når ut på arbetsmarknaden och får jobb.

I Lärarförbundets senaste mätning hamnade Valdemarsvik trea av 290 kommuner i kategorin lärartäthet och på 15:e plats ifråga om resurser, personal, material och lokaler.

– Närmare 91 procent av niorna kom in på gymnasiet och det resultatet glädjer mig mest av allt. Snittet för landet i övrigt landade på 82, 5 procent.

Valdemarsvik har 655 elever mellan årskurs ett och årskurs nio fördelade på fyra skolor runt om i kommunen. Vammarskolan har elever mellan årskurs fyra och nio. Skolorna i Gusum och Ringarum rymmer förskoleklass upp till årskurs sex. På Sörbyskolan går barn från förskoleklass till årskurs tre.