Efter en häftig start av Dansverkstans ungdomsgrupp hälsade kulturchefen Gun Töllefsen alla välkomna till Folkets hus och startskottet för Kulturskolan.

– Vilket härligt kalas! Engagerande och njutbart med ett brett utbud, modiga och fantastiska elever samt professionella lärare.

Kvällen rymde 20 programpunkter, mingel, snittar och röda mattan. Publiken fick ta del av musikskolans orkester, solister på piano, gitarr, dragspel, sång, en pop-, fiol- och en mixad instrumentgrupp och tre uppträdanden av Dansverkstan, två korta filmer; Dansens vecka i Valdemarsvik samt en om Kulturskolan som avslutades med att alla hälsades välkomna på flera språk. Under finalen spelade lärarbandet en låt där publiken sjöng med.

S-politikern Göran Segergren lyfte i sitt tal fram vikten av kulturen som kittet och själen i samhällsbygget. Kulturen är hälsobefrämjande.

"Genom kulturen, skapande och kreativa verksamheter får vi energi till vardagen, till att ta oss igenom svårigheter och problem, vi får ork att prestera bättre i skolan och på jobbet. Skapande ger glädje, får oss att fantisera, tänka annorlunda och uppleva skönhet", sade han.

Segergren förklarade att politiken som leder kommunen har som åtagande att kulturaktiviteterna vid sidan om musikskolan – som bedrivits mer eller mindre i projektform – nu ska utgöra en regelrätt Kulturskola vilandes på tre ben – musik, dans och skapande verksamhet, idag slöjdklubb.

Han fortsatte:

"Barn och elever i förskolan och grundskolan kan nu komma i kontakt med kulturskolans aktiviteter och vid sidan om detta även ha möjlighet att frivilligt på fritiden kunna medverka i och ta del av utbudet. Kulturskolan har redan kommit igång med verksamheterna på ett mycket bra sätt".

Sektorschefen Martine Christensen Odenhall tog upp kulturens betydelse för och genom alla åldrar. Läraren Lars-Peter Ericsson spelade blockflöjt och gav historiska återblickar från starten 1958 då många började musikutbildningen med mandolin eller blockflöjt. Blockflöjt var under åratal obligatoriskt som första instrument. Eleverna kunde tidigast börja i folkskolan som idag motsvarar grundskolans årskurs tre. Nyckelpersoner som folkskolläraren Nils Jangdin, musikern och kantorn Bertel Aglander, dalkarlen Sune Hedberg samt rektorn Kurt Marsh som bidragit med betydande insatser porträtterades. I musikskolans utveckling har också danspedagogen Graham Francis kreativitet spelat stor roll.