Den 11-åriga asylsökande pojken ansökte till Migrationsverket om ett så kallat särskilt bidrag för vinterkläder. Men verket avslog hans ansökan eftersom de ansåg att pojken kunde använda fjolårets vinterkläder, som han beviljats bidrag för.

I en överklagan till Förvaltningsrätten motiverar pojken sin ansökan genom att förklara att han har växt ur fjolårets vinterkläder. Men domstolen valde att gå på Migrationsverkets linje och avslog pojkens ansökan. I sin dom hänvisar de till en reglering i lagen som säger att särskilt bidrag till vinterkläder ska tillämpas restriktivt trots att behovet framstår som mycket starkt.