Muddringen som blev en rättstvist

Den extra muddring som Valdemarsviks kommun nu tvingas göra för att städa upp efter den första muddringen, 2012–2013, har lett till en rättstvist mellan kommunen och entreprenören, det belgiska företaget DEC.

15 november 1918 20:18

Ord står mot ord där båda parter har olika tolkningar av ansvarsfrågan och vad som hänt. Vad det handlar om nu är 500 kubikmeter kvarlämnade muddermassor i vattnet utanför Grännäs vilket upptäcktes i slutbesiktningen och som Länsstyrelsen förelagt Valdemarsviks kommun att åtgärda eftersom det måste göras medan miljödomen fortfarande gäller.

Men DEC fråntar sig ansvaret och hävdar att man inte gjort något fel och att det var kommunen själv som avbröt muddringen 2013.

– Det här var ett saneringsprojekt som syftade till att minska spridningen av krom mot Östersjön med 90 procent. För att uppnå detta mål var det nödvändigt att muddra alla förorenade sediment i ett definierat källområde på 350 000 kvadratmeter, men i slutet av 2013 beslutade kommunen att avsluta muddringsarbetena trots att mer än 65% av källområdets yta förblev förorenat, säger Vicky Cosemans, kommunikationschef på DEC i Belgien.

– Genom detta beslut har inte saneringsmålet kunnat uppfyllas. Det har DEC gett kommunen nödvändig information om och har också begärt att kommunen skulle överlämna den informationen vidare till Länsstyrelsen vilket inte skett, säger Vicky Cosemans.

Kommunalrådet Erland Olauson (S) är försiktig med att bemöta DEC:s synpunkter.

– Med hänsyn till att det pågår en rättstvist mellan DEC och kommunen vill jag inte kommentera företagets uppgifter på annat sätt än att jag anser deras beskrivning vara felaktig, säger Erland Olauson.

Men Hans Noack, tillförordnat beställarombud för kommunen, vill klart dementera DEC:s uppgifter.

– Kommunen har inte gett någon som helst anvisning om att avsluta muddringsarbetet, säger Hans Noack bestämt och ger en annan version av händelseförloppet.

– Den enkla sanningen är att dåvarande chefen för DEC i Skandinavien lät oss veta dagen före julafton att han omedelbart skulle avetablera muddringen om inte kommunen ville beställa tilläggsarbeten. Han befarade en isvinter med stillestånd för sina inhyrda pråmar och bogserbåtar med vad det innebar för företagets ekonomi.

– Han lät det gå så långt i sin brådska att DEC ”råkade spilla” innehållet i de sista pråmarna i sjön vid avlastningsstationen. Och det är där vi nu sanerar eftersom vi har ett föreläggande av tillsynsmyndigheten, säger Hans Noack.

LÄS MER: Kommunen städar upp efter företagets muddring

Miljöprojekt Valdemarsviken genomfördes 2012-2015 med sanering av mark och vatten där själva muddringen pågick ett år.

Belgiska företaget DEC fick uppdraget att rensa cirka 350 000 kvadratmeter bottenyta från krom och kvicksilver från Lundbergs Läderfabrik (1873-1960) .

För kostnaden stod Naturvårdsverket med 293 miljoner och kommunen med 15 miljoner.

Kommunen var huvudman för projektet med Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anne-Marie Karlsson

Ämnen du kan följa