Kravet: "Lärarlönerna måste höjas"

Lärarförbundet i Valdemarsvik välkomnar kommunens satsning på högre löner, men menar att lönepåslaget behöver hamna på fem procent.

21 mars 2019 19:59

Läs mer: Högre löner ska locka rätt lärare till Valdemarsvik.

Ewa Krigsman, lokalordförande i Lärarförbundets avdelningsstyrelse:

– Lärarlönerna måste höjas, det är jätteviktigt och här har vi en samsyn med arbetsgivaren när vi pratar om rekrytering och kompetensförsörjning. Ifjol satsade kommunen fem procent på förskollärare och fritidspedagoger. Det är där vi behöver hamna igen för att även behålla lärarna vi har. Det har pratats om lärarsatsningar under lång tid men ändå ses vi som en prioriterad grupp varje år.

Hon lyfter fram en ökad konkurrens om lärarna, att det är alldeles för få som utbildas och att stora pensionsavgångar rycker allt närmare.

– Vi behöver komma upp mot fem procent igen. Först då blir det lite pengar för rektorerna att fördela, berättar Ewa Krigsman.

Kommunen står på nytt inför en lönerevision där lärare prioriteras. Målsättningen är att andelen behöriga lärare ska öka till 100 procent.

Frågan aktualiserades förra veckan när Skolverket presenterade siffrorna för lärarbehörigheten. Valdemarsvik nådde 65 procent i undersökningen vilket var lägst av östgötakommunerna. Svaret från Caroline Hedvall, sektorchef Barn, utbildning och arbetsmarknad, blev att kommunen behöver satsa hårdare på marknadsföringen och vässa argumenten när det gäller att presentera Valdemarsviks fördelar för yrkeskåren; attraktiva arbetsplatser, möjlighet till kompetensutveckling, trevliga skolor, lugn arbetsmiljö och inte minst bra lärartjänster.

Ewa Krigsman hävdar att allt inte handlar om pengar, men påstår i nästa mening att lönen är en betydelsefull faktor i jakten på nya lärare.

– Arbetsmiljön och att komma tillrätta med arbetsbelastningen – som på sina håll är ett problem – är också viktigt. Läraryrket är ansvarsfullt och kraven många. Det är inte ovanligt att lärare lockas från Valdemarsvik till kommuner i närheten som betalar bättre. Men det finns också lärare som kommit tillbaka. Rörligheten bland lärare är högre idag.

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, kommenterade nyligen betydelsen av lärarbehörigheten i ett pressmeddelande:

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade, behöriga lärare.

Vad gäller saken?

Med en lärarbehörighet på 73 procent ligger Östergötlands län över Sverige-snittet (december 2018). Av de sammanlagt 3 720 heltidstjänsterna i grundskolan i Östergötlands län (4 314 lärare) hade 2 717 lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Störst lärarbehörighet i länet har Vadstena (83 procent). Valdemarsvik hamnade lägre (65 procent). Bäst i Sverige är Storfors i Värmland med 89 procent. Lägst lärarbehörighet uppvisar Ljusnarsbergs kommun i Örebro län (39 procent).

Källa: Skolverket

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa