Kommunhuset stängs efter allvarliga hoten

Grova hot mot politiker stänger kommunhuset Strömsvik i två dagar.

28 mars 2019 09:43

En kortfattat meddelande i ärendet fanns redan på onsdagen att läsa på Valdemarsviks kommuns hemsida.

– Hotet kom i skriftlig form i tisdags. Det är grovt och riktat mot politiker. Vi gjorde omgående en polisanmälan och polisen har nu beslagtagit brevet för fortsatt utredning, kommenterar Monika Hallberg, kommunchef för Valdemarsviks kommun.

Kommunens åtgärder blev att omedelbart ändra arbetsplatser till andra lokaler under resten av arbetsveckan för politiker och medarbetare som i vanliga fall jobbar på Strömsvik. Enligt Monika Hallberg fungerar verksamheten som vanligt, men det är svårt att ta emot spontana besök. Medarbetarna går dock att nå på telefon och mejl. Hon avböjer också bestämt att spekulera i vad hotet bottnar i eller kommer ifrån.

Har det hänt någonting den senaste tiden som kan ha föranlett hotet?

– Nej, vi har ställt frågan i organisationen om det finns händelser eller hot som det går att relatera till, men det gör det inte.

Hur är det på Strömsvik i dag?

– Det är lugnt. Vi har vidtagit åtgärder utifrån både säkerhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vi gör allt vi kan för att förhindra att medarbetare ska känna oro för att gå till jobbet på måndag. Vi lägger mer krut på att få verksamheten att fungera än spekulera i bakgrunden till hotet.

Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande, är kortfattad i frågan:

– Vi litar på att polisen hanterar anmälan på ett professionellt sätt. Hur bevisläget är i dag kan vi på Valdemarsviks kommun inte svara på.

Polisen bekräftar att en förundersökning om olaga hot har inletts. Polisen utreder nu händelsen och samverkar med kommunen – men vill inte uppge hur hotet var formulerat eller vilka bedömningar och åtgärder det har föranlett. På torsdagen fanns det ingen frihetsberövad i ärendet. Polisen vill dock inte uppge om det finns någon misstänkt.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson, Fredrik Quist

Ämnen du kan följa