Här har grannsamverkan gett effekt

Förra året polisanmäldes 252 villainbrott i Östergötlands län. Sex av dem drabbade husägare i Valdemarsvik.

22 mars 2018 21:53

Åsa Willsund, polisens presstalesperson i polisregion Öst (Östergötland, Sörmland och Jönköpings län) berättar:

– Jämfört med 2016 är det en ökning med tre inbrott men vi pratar om låga siffror i sammanhanget. Men eftersom Valdemarsvik ligger alldeles intill en Europaväg kan vissa ställen bli mer drabbade än andra. Ett inbrott går fort och sedan är tjuvarna snabbt iväg bort från kommunen. Från polisens sida framhåller vi grannsamverkan som effektivt vilket också forskningen visar.

Hon fortsätter:

– Polis och kommun har kontaktpersoner som gärna berättar om samarbetet och värdet av att alla håller ögon och öron öppna. Alla uppgifter som kommer fram till polisen kan på sikt vara nyttiga i vår "tipsbank". Från ett registreringsnummer – svenskt eller utländskt – till bilmodell och färg. Att vi går mot ljusare årstid – då tjuvar lättare upptäcks – minskar risken för inbrott.

Länet hamnar på 15:e plats i Sverige när antalet inbrott sätts i relation till antalet småhus. Flest villainbrott polisanmäldes i Norrköping och Linköping. Det visar ny statistik som Villaägarnas Riksförbund presenterar. På riksnivå sjönk antalet villainbrott med en procent jämfört med 2016, men över tid pekar kurvorna tydligt uppåt. I Östergötland minskar inbrotten. Antalet inbrott i fjol låg under snittet för både 10-talet och 00-talet. Mellan 1996 och 2017 har inbrotten sammantaget sjunkit med 23 procent.

– Alla östgötakommuner låg under riksgenomsnittet. Jämfört med andra kommuner i landet är antalet inbrott per småhus förhållandevis lågt, men det är förstås en klen törst för småhusägarna som råkat ut för inbrott, berättar Lena Södersten, förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund.

Enligt förbundet ligger internationella ligor bakom hälften av inbrotten. Ligorna bygger upp en infrastruktur i landet. Därmed riskerar inbrotten att öka.

Det har bidragit till att förtroendet för rättsväsendet har minskat. Ett förtroende som idag är nere på 2006 års låga nivå när BRÅ började mäta förtroendet hos allmänheten.

Regeringen utsåg i januari en utredare för att se över straffrättsliga åtgärder och har gett myndigheter uppdrag att arbeta med frågan.

Lena Södersten:

– Det är positivt att regeringen vill stoppa ligorna, men vi får inte tappa tempo. Villainbrotten måste prioriteras. Att råka ut för ett inbrott är en integritetskränkning och något småhusägare oroas för. En varaktig minskning av villainbrott och annan vardagsbrottslighet påverkar förtroendet för rättsväsendet positivt. Min önskan är att polisen kunde punktmarkera ligorna och ge Tullverket mer mandat att förhindra att godset lämnar landet.

Så skyddar du dig mot inbrott

Det finns flera sätt att skydda sig mot inbrott. Att ge inbrottstjuven en känsla av att någon är hemma är ett. Använd timer på lampor, som tänds vid olika tider. Är man bortrest kan grannen parkera bilen på uppfarten, skotta bort snö, trampa upp skospår, kasta sopor i soptunnan och plocka in post så att brevlådan inte blir överfull. Larm, kvalitetslås till dörrar och fönster och syntestisk märk-dna på värdefulla föremål är också effektivt för att stoppa tjuvarna.

Källa: Polisen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa