Gryts skola läggs ned

Det ärendetyngda mötet inleddes klockan 19.00, och avrundades strax innan midnatt.

24 november 2014 10:46

Ovanligt många åhörare närvarade vid måndagens sammanträde, då budget för 2015 skulle antas, och därmed även beslut om fortsatt drift av Gryts skola. Det ärendetyngda mötet inleddes klockan 19.00, och avrundades inte förrän vid midnatt, då man precis fattat beslut om skolans nedläggning.

Redan under allmänhetens frågestund efterlystes en räddning av skolan. Bland annat efterfrågades en konsekvensbeskrivning om skolnedläggningen genomförs, mer tid för att hinna vända trenden samt en förklaring från partierna MP och NB som upplevs ha avgett vallöfte om att behålla skolan.

– Det föreligger olika uppfattningar om vad skolan innebär för Gryt. Vi upplever att den inte är avgörande för ortens överlevnad. Det kan också konstateras att Gryts skola har tappat elever under många år, men lite har gjorts av den borgerliga majoritet som redan på 90-talet såg hur elevantalet började sjunka, sade Erland Olauson (S).

Nybyggarpartiets Bertil Eklund hävdade med bestämdhet att partiet aldrig lovat att behålla skolan, däremot att försöka rädda den. Miljöpartiets Evelyn Chaparro meddelade att MP heller aldrig lovat behålla skolan. Däremot att stötta en friskoleverksamhet på orten.

Anders Carlsson (C) kommenterade Alliansens tilläggsyrkande om en budgetförsämring för att rädda skolan.

– Vi har en klen budget för 2015. Men, vi marknadsför något i kommunen, något vi vill ska leva. Att stänga skolan lär få konsekvenser för skärgårdens öppethållande.

Landsbygdspartiet överraskade genom att i elfte timmen lägga förslaget om en tillfällig skattehöjning i tre år för att rädda kvar skolan. Samt en försäljning av kommunägda stugbyn på ön Ämtö i Gryts skärgård. Helena von Schantz förordade för sin del möjligheten att bussa ut barn till Gryts skola för att öka elevunderlaget. Anna Nilsson (M) debatterade för att grytsborna har uppvisat ett trendbrott, men att den rödgröna majoriteten till synes bestämt sig för en nedläggning. Efter utdragen debatt, närmare klockan 23, gick vänsterpartisten Jonas Andersson upp i talarstolen och påpekade det han menade är det viktigaste argumentet för en nedläggning; att Gryts skola har för få elever.

Strax innan midnatt fattades beslutet att lägga ned Gryts skola efter avslutad vårtermin 2015.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hanna Andersson