Fokus på den lilla kommunens dilemma

Stora utmaningar, men också mycket verksamhet att vara stolta över. Tre riksdagsledamöter bjöds på en inblick i kommunens vardag där många långtidsarbetslösa behöver extra stöd för att hitta ett jobb.

13 maj 2019 16:29

Socialdemokraterna Eva Lindh (Linköping), Erica Nåhdin (Åtvidaberg) och Johan Andersson (Motala) fick inledningsvis en fullmatad information i Funkishuset om integrationsarbetet, utbildningsfrågor och arbetsmarknadsenheten (AME) av Richard Olovsson, biträdande sektorchef för barn och utbildning samt integration och arbetsmarknad.

Det finns en rädsla för att kommunens underskott ökar när kostnadsersättningarna minskar trots att Valdemarsviks kommun ännu inte har nått ända fram med det tålamodskrävande integrationsarbetet.

– Det är viktigt att påtala den lilla kommunens dilemma. Vi gör vad vi kan i projektform – till exempel stöd till körkortsutbildningar – för att lösa våra bekymmer men problemen minskas inte precis av att Arbetsförmedlingen planerar att stänga kontoret här, säger Richard Olovsson.

Oron för försämrad samverkan med AF vägs upp av förbättrade skolresultat och en bra fritidsverksamhet för barn och ungdomar på Fabriken.

Riksdagsledamöterna har förståelse för kommunledningens ängslan över ekonomin och samhällsutvecklingen för landets mindre kommuner.

– Det här är en 10 000 kronors-fråga. Kommunen är redan en aktör på arbetsmarknaden och skulle även kunna få betalt för det. Ambition är att ytterligare sänka tiden tills man får ett jobb i Sverige från dagens fyra år på nationell nivå. Här har högkonjunkturen varit en styrka. Vad jag tar med mig härifrån för egen del är vad som händer med Arbetsförmedlingen och coacherna. Jag ser en möjlighet till en kommunal lösning.

Erica Nåhdin:

– Förhoppningsvis ser vi samma kommunala lösningar i Åtvidaberg, Ödeshög och Kinda där Arbetsförmedlingen också lägger ned.

Eva Lindh vill att fler kommuner i samma sits som Valdemarsvik får den ekonomiska hjälpen framöver som kommunerna så väl behöver.

– Statsbidragssystemet bör ändras. Flera kommuner har det tufft. Vi vill att villkoren ska vara lika oavsett var man bor i Sverige. Politiker på riksnivå ska ge goda förutsättningar till kommunerna att arbeta med välfärdsfrågor på ett sätt som är bra för deras kommuninvånare. Stora frågor som diskuterar är hur vi ska nå ut till människor och hur staten kan stötta kommunerna. Här måste vi hjälpas åt.

Oroas du över underskottet i vissa kommuner?

– Ja, på många sätt och vis. Förutsättningarna och skillnaderna mellan kommunerna får inte växa sig för stora och det arbetet kan inte vänta, säger Eva Lindh.

Måndagen avslutades med ett arbetsplatsbesök hos Grännäs Trähus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa