– Jag har kontaktat kommunen ett par gånger och påtalat problemet. Avloppsvattnet pumpades rakt ut i Slantbäcken från ett fyrtumsrör i sex veckor innan skadan åtgärdades. Då sa man att en pump gått sönder. Men det läcker fortfarande rakt upp i gamla banvallen och det måste lagas. Det är ju inte så roligt om skitvattnet hamnar i sjön Strohlången som Söderköping tar dricksvattnet ifrån, berättar anmälaren.

Han törs inte uppskatta hur mycket avloppsvatten som läckt ut men gissningsvis handlade det om förhållandevis betydande volymer varje dygn.

– Reningsverket ligger i Gusum, men överföringsledningen följer den gamla banvallen mellan Ringarum och Gusum. Det mindre läckaget är också anmält, men när den läckan ska lagas har jag inte fått besked om. Men avloppsvatten ska inte hamna i våra vattendrag, uppger han.

Magnus Broström, driftstekniker, Valdemarsviks kommun, förklarar att läckan berodde på ett trasigt rör.

– Läget är under kontroll. Finns det nya läckor ska dessa åtgärdas snarast möjligt. Ett problem är att sträckan vi pratar om är åtta kilometer lång. Vi är inte där varje dag, säger han.

Enligt Magnus Broström lagades den stora läckan redan dagen efter att berörd personal fick vetskap om den.

– När åskan går och vår utrustning slås sönder måste vi vänta på reservdelar som inte finns på vårt lager samt omprogrammering av PLC-utrustningen.