"Alliansens förhandlingar har strandat"

Lokalpolitiken är rörig. Centerpartiet och Socialdemokraterna ihop eller Alliansen i nytt samarbete?

30 oktober 2018 15:15

Läs mer: Valdemarsvik är sist i länet utan nytt styre.

Anna Nilsson (M), oppositionsråd:

– Alliansens förhandlingar tillsammans med Landsbygdspartiet har strandat och Centerpartiet har lämnat Alliansen för att istället förhandla med Socialdemokraterna. Vi inom Moderaterna tycker att det är tråkigt. Särskilt när vi i Alliansen gick till val tillsammans. Valresultatet i Valdemarsvik tyder också på att väljarna vill ha någonting annat. Centern är förstås välkomna tillbaka till oss och diskutera vidare om partiet misslyckas i sina diskussioner med Socialdemokraterna.

Vem pratar med SD?

– Det har jag gjort, men inte för att styra tillsammans utan för att diskutera. Alliansen och Landsbygdspartiet hade bara fått ihop ett minoritetsstyre och då hade vi förstås behövt prata med Sverigedemokraterna, utvecklar Anna Nilsson.

Marianne Svensson (KD):

– Det har blivit en låsning i politiken och det är inte bra. Situationen är svår. Samtalen mellan Alliansen och Landsbygdspartiet gick så bra i början och vi var överens om det mesta tills problemen började. Nu ligger bollen hos Centern. I mitt tycke ska det inte behöva ta så här lång tid att få ihop ett politiskt styre när förutsättningarna är så här pass goda. Väljarna har varit mycket tydliga i höst med att de vill ha en politisk förändring i Valdemarsvik.

Jenny Elander Ek (C):

– Min bild är att vi inte har lämnat Alliansen, det uttalandet får stå för andra. Men vi får ju inte egen majoritet för ett Alliansstyre. Vi pratar och förhandlar idag med flera partier. Det politiska läget i Valdemarsvik är lika komplicerat som på riksnivå, förklarar hon kortfattat.

Ted Starkås (S), kommunalråd:

– Borgerligheten verkar inte komma överens och nu förs det samtal. Men den kommande politiska majoriteten i Valdemarsvik är fortfarande oklar. Vem vi förhandlar med tänker jag dock inte säga. Som största parti måste vi ta ansvar när de andra inte får till det, säger han lika hemlighetsfullt.

Under måndagens korta kommunfullmäktigesammanträde i Folkets hus togs en valberedning fram med Mikael Jonsson (S) som ordförande med Per Hollertz (M), vice ordförande. Anna Nilssons (M) motion om bättre gemensam dokumentation mellan hemtjänsten och hemsjukvården återremitterades till förvaltningen. Efter pausen gjorde ledamöterna i respektive parti sina val till Sveriges kommuner och landstings (SKL) kongress 2019.

Vi har utan framgång sökt företrädare för Landsbygdspartiet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard W Larsson

Ämnen du kan följa