Sopsortering i flerfamiljshus skjuts fram

Intresset för att sortera ut matavfall i flerfamiljshus har varit lågt bland fastighetsägarna. Nu flyttas övergången fram till januari.

Söderköpings kommun 24 oktober 2019 14:00

Tanken var att möjligheten att sopsortera även i lägenheter, på företag och i verksamheter skulle införas i november. Men gensvaret har varit lågt och resulterat i färre anmälningar än önskat. Theres Stark, VA- och renhållningschef, tror att det beror på att de inte nått ut med informationen och på att taxorna inte var fastställda.

– Fastighetsägarna styrs mycket av ekonomi. Nu när taxorna är klara blir det mer konkret.

Nyligen hölls ett informationsmöte för fastighetsägarna och kommunen kommer också gå ut med en informationsfilm på Facebook för att öka intresset.

– Sen kan boende förstås försöka påverka sina fastighetsägare om man gärna vill ha möjligheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa